SİBU425


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
DÜNYA SİYASETİNDE AFRİKA SİBU425 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 101 143 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Ders, uluslararası siyasette Afrika kıtasının, Afrika ülkelerinin nasıl bir siyasi, ekonomik, stratejik yer kapladığını ve nasıl bir rolü olduğunu anlama amacı gütmektedir.
Dersin İçeriği Dünya siyaseti içinde Afrika’ya dair Afrika ülkeleri ve uluslararası aktörler tarafından yürütülen politikaların incelenmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Afrika kıtasının tarihçesini ve bugününü öğrenerek bir kıyaslama yapabilmek 2. Afrika kıtasındaki ülkelerin siyasi, ekonomik ve stratejik güçlerini öğrenmek 3. Afrika ülkelerinin kendi aralarındaki ilişkileri anlayabilmek 4. Afrika Birliği Örgütü’nün nasıl bir örgüt olduğunu ve kıta için anlamını öğrenmek 5. Afrika ülkeleri ile küresel ve bölgesel aktörler arasındaki ilişkileri anlamak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse Giriş: Ölçme-değerlendirme, ödev ve projelerle ilgili bilgilendirme
2. Hafta Afrika’nın Tarihçesi
3. Hafta Afrika’da Toplumsal ve Kültürel Yapı 1
4. Hafta Afrika’da Toplumsal ve Kültürel Yapı 2
5. Hafta Afrika ve Güvenlik Meseleleri
6. Hafta Afrika ve Demokrasi
7. Hafta Afrika ve Küresel Ekonomi
8. Hafta Afrika ve Enerji Politikaları
9. Hafta Uluslararası Aktörlerin Afrika Politikaları: (ABD, Çin, Rusya)
10. Hafta Uluslararası/Bölgesel Aktörlerin Afrika Politikaları: (İngiltere, Fransa, Almanya, Körfez Ülkeleri, Hindistan, İran)
11. Hafta Uluslararası Kuruluşların Afrika Politikaları 1 (Afrika Birliği, AB)
12. Hafta Uluslararası Kuruluşların Afrika Politikaları 2 (BM, Arap Ligi, İİT vd.)
13. Hafta Türkiye-Afrika İlişkileri: Tarihçe ve Güncel Durum
14. Hafta Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Afrika Politikası-21. Yüzyılda Güvenlik, Refah ve Demokrasi Arayışı, Ed. Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Huriye Yıldırım Çinar, İstanbul: Beta Yayınları, 2017. 2. Afrika-500 Yıllık Serencamın Hikâyesi, 2 Cilt, Hece Aylık Edebiyat Dergisi, Haziran-Temmuz-Ağustos 2017. 3. Dünya Tarihinde Afrika-Tarihöncesinden Günümüze, Erik Gilbert, Jonathan T. Reynolds, İstanbul: Küre Yayınları, 2016 4. Türkiye-Afrika İlişkileri-Tarihi Süreç, Yaklaşımlar ve Beklentiler, Serhat Orakçı, İstanbul: INSAMER, 2018 5. Türk Dış Politikasında Afrika-Temel Dinamikler, Fırsatlar ve Engeller, Eylem Eyrice Tepeciklioğlu, Ankara: Nobel, 2019 6. Geçmişten Günümüze Afrika, Ahmet Kavas, İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2017
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

PY 17

PY 18

ÖÇ 1

 

4

5

 

5

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ÖÇ 2

 

5

4

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ÖÇ 3

 

5

 

 

5

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

ÖÇ 4

 

4

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ÖÇ 5

 

5

 

 

5

 

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek