SİBU415


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MEDYA, TOPLUM VE SİYASET SİBU415 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Medya demokratik siyasetin işleyişindeki en etkili bir güçtür. Ortalama bir yurttaşın siyasetle ilgili bilgisi büyük ölçüde medya üzerindendir. Ders, hem toplumsal alanda hem de politika belirleme ve uygulama süreçlerinde medyanın etkisini, bugüne kadar medya alanında bu konuya ilişkin değerlendirmeler ve tartışmalar ışığında değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Ders, medyanın toplumsal ve siyasal alandaki rolünün ve bu rolün iletişim süreçlerinin incelenmesini içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersin sonunda öğrenciler şu yeteneklerle donatılırlar: 1) Medyanın toplumsal ve siyasal rolünün anlaşılması 2) Toplumsal alanda iletişimin ne şekilde gerçekleştiğinin gözlenmesi 3) Siyasal alanda etkin propaganda yöntemlerinin ve medyanın etkisinin kavranılması 4) Siyasal iletişimin ana kaynağı olan medyanın demokratik gereksinimleri ne ölçüde karşıladığının ölçülmesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Medyayı Tanımak - Kavramlar
2. Hafta Geleneksel Yaklaşımlar (Otoriter ve Liberal Görüşler)
3. Hafta Eleştirel Yaklaşımlar I (Frankfurt Okulu – Gramsci ve Hegemonya)
4. Hafta Eleştirel Yaklaşımlar II (Althusser ve Devletin İdeolojik Aygıtları – Yapısalcı Dilbilimi – Kültürel Yaklaşım ve Stuart Hall)
5. Hafta İletişim Ekonomi Politiği
6. Hafta Amerika’da Ekonomik Yaklaşım (Herbert Schiller – Dallas Symthe – Noam Chomsky)
7. Hafta Avrupa’da Ekonomik Yaklaşım (Graham Murdock – N. Gantham – A. Mattelart)
8. Hafta Medyanın Kontrolü (Tekelleşme)
9. Hafta Medya, Toplum ve Kültür
10. Hafta Medyanın Demokratik Rolü (İfade Özgürlüğü – Basın Özgürlüğü)
11. Hafta Medyanın Etkisi (Gündem Belirleme – Değişik Etkiler)
12. Hafta Medya ve Küreselleşme (Küreselleşmenin İdeolojisi ve Eleştirisi)
13. Hafta Elektronik Demokrasi (Sisasal Yapı Değişimi – İnternetin Felsefesi – Sosyal Medya)
14. Hafta Türkiye’de Gazetecilik Tarihi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 15
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 15
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%) 20
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1, A. Raşit Kaya, İktidar Yumağı, (Ankara: İmge Kitabevi, 2009) ss. 23-72 ; ss. 73-82; ss. 111-118; ss. 137-154; 2, Levent Yaylagül, Kitle İletişim Kuramları, (Ankara: Dipnot Yayınları, 2006) ss. 5-29; ss. 72-79; ss. 81-102; ssi 102-123; ss. 123-137;ss. 138-158; ss. 159-164; ss. 165-180; 3. Nazife Güngör, İletişime Giriş, (Ankara: Siyasal Kitabevi, 2011) ss. 225-264; ss. 117-147 4. Eser Köker, Politikanın İletişimi, İletişimin Politikası, (Ankara: İmge Kitabevi, 2007) ss. 46-66; ss. 67-79; ss. 121-158 5. Levent Yaylagül (Derleyen), Kitle İletişimin Ekonomi Politiği, (Ankara: Dalbaz Yayıncılık, 2006) ss. 327-346; ss. 1-16; ss. 31-60; ss. 289-326 6. Julia Cage, Medyayı Kurtarmak, (İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2016) ss. 33-70; ss. 71-103; ss.105-109 7. Süheyla Öksüz, Küreselleşmede Nasıl Bir Medcya Düzeni, (Ankara: Star Ajans, 2003) 8. Zülfikar Damlapınar (Derleyen), Medya ve Siyaset, (Ankara: Turhan Kitabevi, 2005) ss. 93-98; ss. 98-113 9. Davit Crowley – Paul Meyer, İletişim Tarihi, (Ankara: Siyasal Kitabevi, 2011) ss. 181-236; ss. 437-479 10. Hıfzı Topuz, Türk Basım Tarihi, (İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1973) 11. Yücel Özkaya, Milli, Mücadelede Atatürk ve Basın I –II, (İstanbul; Cumhuriyet Yayınları, 2001) 12. Nazife Güngör (Derleyen), Cumhuriyet Döneminde İletişim, (Ankara, Siyasal Kitabevi, 2010) ss. 15-20; ss. 21-50; ss. 101-127; ss. 159-166; ss. 275-283
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

PY

18

ÖÇ

1

4

 

4

   

3

   

3

      

5

ÖÇ

2

 

4

     

3

 

3

4

      

5

ÖÇ

3

 

5

4

   

3

4

         

5

ÖÇ

4

 

5

    

3

4

    

4

   

4

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek