SİBU429


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KIBRIS VE DOĞU AKDENİZ SİBU429 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin ön koşulu yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Kıbrıs ve Doğu Akdeniz çevresinde gelişen tarihsel ve güncel olayların günümüze ve geleceğe yansımaları ele alınarak, bölgeye olan etkilerinden yola çıkarak öğrencilere çözüm olanakları sunmada yardımcı olmak. Tarihin anlatılmayan konularına değinilerek olaylara objektif bir bakış açısıyla yaklaşmak.
Dersin İçeriği Kıbrıs Tarihi ve Doğu Akdeniz’in jeopolitik, jeostratejik ve ekonomik önemi işlenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Kıbrıs konusunda bilgi sahibi olmak. 2. Doğu Akdeniz ve hinterlandının sahip olduğu sosyo-ekonomik ve siyasi etkinliklerini öğrenerek bu alanda çalışma yapmak isteyen genç nesillere kaynak oluşturmak.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, ders tanıtımı ve açıklama.
2. Hafta Kıbrıs’ın erken dönem tarihi ve Osmanlı’nın fethi.
3. Hafta Kıbrıs’ta Türk Dönemi (1571-1878).
4. Hafta Kıbrıs’ta İngiliz sömürge dönemi (1878-1959).
5. Hafta 1945-1960 ENOSİS-TAKSİM ve Uluslararası Garantörlük görüşmeleri sonucunda Kıbrıs Cumhuriyeti.
6. Hafta Yunanistan, Megali İdea, EOKA Terörüne karşı TMT ile Türk direnişi.
7. Hafta 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve sonrasında kurulan KKTC (1983).
8. Hafta ARASINAV
9. Hafta Kıbrıs Meselesine Uluslararası çözüm arayışları ve ANNAN Planı.
10. Hafta Doğu Akdeniz tarihi ve coğrafyası.
11. Hafta Soğuk Savaş döneminde ve sonrasında Orta Doğu ve bölgedeki önemli gelişmeler.
12. Hafta Doğu Akdeniz ve Ege‘de enerji ve ticaret politikaları: Türk-Yunan çekişmesi.
13. Hafta Arap Baharı, terörizm ve bölgeye etkileri.
14. Hafta Genel tekrar ve değerlendirmeler.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Rauf Raif Denktaş, Ahmet Gazioğlu, Salahi Sonyel, İsmail Bozkurt, Şükrü Sina Gürel, Kudret Özersay, Nikolas Stelya, Ulvi Keser, Ata Atun, Ergenekon Savrun, George Hill, Lawrence Durrell, Harry Luke, Ahmet Göksan.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

PY 17

PY 18

ÖÇ 1

 

5

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ÖÇ 2

 

5

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

 

 

 

 

 

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek