TAR201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Atatürk İlke ve İnkılapları I. TAR201 Hukuk Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
14x2 14x2 28 0 2

Ders Sorumluları Doç. Dr. Emin Haspolat
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Türk Devriminin tarihsel gelişimini ve sorunlarını, Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullar altında ve ne büyük zorluklarla kurulduğunu, Türk Devriminin temel ilkelerini öğretmek
Dersin İçeriği Devrim kavramının anlamı ve gelişimi -Türk devrimine yol açan koşullar -Türk devriminin karşılaştığı zorluklar ve bunların nasıl aşılabildiği -Türk devriminin temel ilkeleri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) • Türkiye Cumhuriyeti’nin ne büyük zorlukları ve sıkıntıları aşarak kurulduğunu öğrenme • Atatürk ilkelerinin Türk toplumunun gelişmesinde oynadığı rolü anlama • Günümüz Türkiye’sinde karşılaştığımız sorunları aşmada da, Atatürk ilkelerinin yol göstericiliğinden yararlanma •. Türk tarihinin gelişiminde Atatürk ve ilkelerinin önemi kavrayabilme •. Kurtuluş Savaşının önemi anlayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Devrim tarihinin anlamı, devrim kavramının kısa tanımı
2. Hafta Devrim kavramının tarihsel gelişimi, Türk devrim tarihinin öğrenilmesi zorunluluğu
3. Hafta Türk devrimini doğuran koşullar, Osmanlı Devletinin genel yapısına kısa bir bakış
4. Hafta Osmanlı Devleti neden çökmüştür.
5. Hafta Osmanlı Devletini kurtarma çabaları: 1. Tanzimat öncesi 2. Tanzimat ve sonrası
6. Hafta Osmanlı İmparatorluğu’nun, İttihat ve Terakki iktidardayken, Almanya’nın yanında Birinci Dünya Savaşı’na girişi
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya savaşından yenik çıkması, Mondros ateşkesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun savaştan galip çıkan İngiltere, Rusya ve İtalya tarafından daha önce aralarında yaptıkları gizli anlaşmayla paylaşılması
9. Hafta İzmir’in işgali, Atatürk’ün Samsun’a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Misak-ı Milli, İstanbul’un işgali
10. Hafta Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması, TBMM’nin yapısı ve çalışmaları
11. Hafta Osmanlı hükümetince imzalanan Sevr Barış Antlaşması, TBMM’nin Sevr Barış Antlaşmasını reddetmesi
12. Hafta Ulusal devletin kurulması, ulusal devlete karşı ayaklanmalar, ulusal ordunun kurulması, Türk Kurtuluş Savaşı
13. Hafta Mudanya Ateşkesi, Lozan Konferansı öncesi yaşananlar ve Lozan Konferansına hazırlık
14. Hafta Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurtuluş Savaşı sonrası Doğu ve Batı ülkeleri ile ilişkileri
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
18. Hafta
19. Hafta
20. Hafta
21. Hafta
22. Hafta
23. Hafta
24. Hafta
25. Hafta
26. Hafta
27. Hafta
28. Hafta Turkey in Modern Era
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Course Book: Ahmet Mumcu; Basesand Development of theTurkishRevolution in HistoricalPerspective İnkılap Kitabevi, İstanbul 2008 SuggestedReadings: Yahya Akyüz/Ergün Aybars/Gülnihal Bozkurt andothers; Principles of Atatürk andHistory of theTurkishRevolution, HighereducationConseil, Araç Kitabevi, Ankara 2008 Kemal Atatürk; A Speech, Ankara 1927 Enver Ziya Karal (Ed.); TheSpeechesandStatements of Atatürk, İstanbul 1945; 3 Vols, Ankara 1954-59
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

4

 

5

 

4

4

 

 

 

4

 

 

ÖÇ2

5

4

 

4

 

 

4

 

4

 

 

 

 

ÖÇ3

4

 

4

4

 

 

 

4

 

 

5

 

 

ÖÇ4

 

4

 

 

 

 

3

5

 

 

4

5

 

ÖÇ5

4

 

4

5

 

 

 

4

4

 

 

5