HUK303


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Borçlar Hukuku Özel Hükümler (Yıllık) HUK303 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28x3 84 3 4

Ders Sorumluları Prof. Dr. Oğuz Sadık AYDOS
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Borçlar Hukuku Özel Hükümler dersi, sözleşme özgürlüğü kavramının günümüz hukuk sisteminde taşıdığı anlamı tartışmak, kanunda düzenlenen sözleşme tiplerini, bunların kanun tarafından düzenlenmesinin sebeplerini, söz konusu hükümlerin niteliğini ve kanunda düzenlenmeyen bazı sözleşme tiplerini inceleme amacını içermektedir.
Dersin İçeriği Borçlar Hukuku Özel Hükümler dersi, Borçlar Kanununda düzenlenen ve düzenlenmeyen bazı borç ilişkilerini inceleyen bir disiplindir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Kanunda düzenlenen ve düzenlenmeyen sözleşme tiplerini tanıma , tanımlayabilme becerisi kazanma 2- Sözleşme ilişkilerinde görülebilecek ihtilafların halline yönelik olarak bu sözleşmelerin yapısına en uygun çözüm yollarını geliştirebilmek 3- Kanunen yapılmış riziko taksimini ve bu taksimde rol oynayan ilkeleri açıklayabilmek 4- Bu ilkeleri , hayat ilişkilerinde de kullanabilme yeteneğini artırmak 5- Yargı kararlarını, güncel olaylarla bağlantılı hale getirebilmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Özel Borç İlişkilerine Giriş, Borçlar Kanununda Düzenlenen Sözleşme Tipleri, Kanunda Düzenlenmemiş Sözleşmeler
2. Hafta Kanunda Düzenlenmemiş Sözleşmelerin Tamamlanması ve Yorumlanması, Satış Sözleşmesine Genel Bakış
3. Hafta Genel Olarak Satış Sözleşmesinin Tanımı, Kurulması, Hukuki Niteliği ve Konusu; Satış Sözleşmesinin Yapısal Unsurları ve Kapsamı; Şekli ve Geçerliliği
4. Hafta Taşınır Satışında Hasar ve Yararın Geçişi ve Satıcının Temerrüdü
5. Hafta Satıcının Temerrüdü Konusunun Devamı ile Satıcının Zapta Karşı Tekeffül Borcu Kavramı, Şartları ve Bazı Diğer Hususlar
6. Hafta Satıcının Zapta Karşı Tekeffül Sorumluluğunun Sonuçları; Genel Olarak Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu
7. Hafta Ayıba Karşı Tekeffül Borcunun Şartları, Diğer Sorumluluklar ile İlişkisi
8. Hafta Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Sorumluluğun Hukukî Sonuçları ve Zamanaşımı
9. Hafta Alıcının Borçları ve Temerrüdü
10. Hafta Taşınmaz Satışı
11. Hafta Kısmî Ödemeli Satışlar
12. Hafta Diğer Satış Türleri, Trampa
13. Hafta Bağışlama Sözleşmesi Kavramı, Hukukî Niteliği, Unsurları, Bağışlamada Ehliyet
14. Hafta Koşullu ve Yüklemeli Bağışlamalar; Bağışlama Sözleşmesinin Sona Ermesi
15. Hafta Adi Kira Sözleşmesinin Tanımı, Hukuki Niteliği ve Unsurları, Şekli ve Geçerliliği, Süresi, Kiraya Verenin Borçlarına Giriş
16. Hafta Kiraya Verenin Ayıba ve Zapta Karşı Tekeffül Sorumluluğu
17. Hafta Kiracının Borçları ve Kira Sözleşmesinde Özel Durumlar
18. Hafta Adi Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi
19. Hafta Konut ve Çatılı İşyeri Kiralamalarında Kavramlar, Uygulama Alanı, Diğer Çeşitli Hususlar
20. Hafta Konut ve Çatılı İşyeri Kiralamalarının Sona Ermesi
21. Hafta Kullanım ve Tüketim Ödüncü Sözleşmeleri
22. Hafta Eser Sözleşmesinin Tanımı, Hukuki Niteliği ve Unsurları, Yüklenicinin Borçlarına Giriş
23. Hafta Yüklenicinin Borçları, İş Sahibinin Borçları
24. Hafta Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi
25. Hafta Vekâlet Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları, Kurulması ve Kapsamı
26. Hafta Vekilin ve Müvekkilin Borçları, Vekâlet Sözleşmesinin Sona Ermesi
27. Hafta Kefalet Sözleşmesinin Tanımı, Niteliği, Benzer Sözleşmelerden Farkı, Çeşitleri
28. Hafta Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı, Kefil ile Alacaklı Arasındaki İlişki, Kefil ile Asıl Borçlu Arasındaki İlişki, Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar YAVUZ, C., Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), Beta Yayınları, İstanbul 2019. EREN, F., Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınları, Ankara 2019. GÜMÜŞ, M. A., Borçlar Hukuku Özel Hükümler (Kısa Ders Kitabı), Filiz Kitabevi, İstanbul 2019. ZEVKLİLER, A. / GÖKYAYLA, E., Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Vedat Kitapçılık Yayınları, İstanbul 2020. ARAL F. / AYRANCI, H., Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Yetkin Yayınları, Ankara 2019. KILIÇOĞLU, A. M., Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara 2019. AYDOĞDU, M. / KAHVECİ, N., Türk Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Sözleşmeler Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2019. SEROZAN R. / SANLI, K. C. / BAYSAL, B., Borçlar Hukuku Özel Bölüm, Temel Kavramlar, Kaynaklar, İlkeler, Atipik Sözleşmeler, Satım, Mal Değişimi, Bağışlama, Uygulama Çalışmaları, Onikilevha Yayınları, İstanbul 2019.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

4

 

5

 

4

4

 

 

 

4

 

 

ÖÇ2

5

4

5

4

 

 

4

 

4

 

 

 

 

ÖÇ3

4

 

4

4

 

4

 

4

 

 

5

 

 

ÖÇ4

 

4

 

 

 

 

3

5

 

5

4

5

 

ÖÇ5

4

 

4

5

 

 

 

4

4

5

 

5