HUK333


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Anglo-Amerikan Hukuku (İngilizce) HUK333 Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
14x2 28 2 3

Ders Sorumluları Dr. Larry WHITE
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere anglo amerikan hukukuna girişin teori ve pratiğini öğretmeyi amaçlar. Bu şekilde, öğrenciler anglo amerikan sistemini daha iyi anlayarak, uluslararası hukuki ve tahkim süreçlerini değerlendirebilir.
Dersin İçeriği Bu ders, anglo amerikan hukuk sisteminin teorik ve pratik kapsamıyla incelenmesini içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu ders sonunda öğrenciler anglo amerikan hukukuna girişi teorik yönleriyle öğrenmek. Anglo Amerikan hukukunun temel kavramlarını anlayıp değerlendirebilmek. Anglo Amerikan hukuk metinlerini okuyabilmek ve yorumlayabilmek. Anglo Amerikan hukuk sorunlarını resmi dilde anlayıp çözümleyebilmek. Anglo Amerikan hukuku pratiğini kavramak.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş
2. Hafta Anglo amerikan hukukunda tazminat
3. Hafta Anglo amerikan hukukunda mülkiyet
4. Hafta Anglo amerikan hukukunda sözleşme
5. Hafta Anglo amerikan hukukunda suçluluk
6. Hafta Anglo amerikan hukukunda deliller
7. Hafta Duruşma öncesi süreç
8. Hafta Keşif süreci
9. Hafta Vize sınavı
10. Hafta Sorgu ve çapraz sorgu
11. Hafta Duruşma hazırlığı
12. Hafta Duruşma hazırlığı
13. Hafta Kurgusal duruşma
14. Hafta Temyiz süreci / konu tekrarı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Derste verilen dökümanlar, FRCP, FRE, FRAP
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

ÖÇ2

5

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

4

 

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

5

 

ÖÇ5

4

 

4

 

 

 

 

4

 

 

 

5