HUK216


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Hukuki Okuma ve Yazma (İngilizce) HUK216 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
3 x 14 42 3 3,5

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Dr. Larry White
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, hukuki bir konuyu, İngilizce okuyabilme ve yazabilme eğitimi vermeyi amaçlar.
Dersin İçeriği Bu ders, öğrencilere uluslararası hukukta hukukçular tarafından en fazla kullanılan yazılı ve sözlü İngilizce’yi en geniş kapsamıyla öğretmeyi amaçlar. Ayrıca kullanımı en yaygın hukuki terimleri öğretmeyi amaçlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) -Hukuki bir konuda İngilizce okuyabilme ve yazabilme kazanımı -Hukuk doktrinini takip edebilmeyi öğrenmek -Bir hukuki belgeyi açıklayabilme ve yorumlayabilme -Yazma yeteneğinin gelişmesi -Hukuk İngilizcesinde kullanılan terimler hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Genel Yazma
2. Hafta Genel Yazma
3. Hafta Dilekçe Yazımı
4. Hafta Tahkim Talebi
5. Hafta Yanıt ve Karşı Davalar
6. Hafta Ara Sınav Öncesi Tekrar
7. Hafta Vize sınavı
8. Hafta Tutanak İçin Olgu Seçimi
9. Hafta Anlaşma Tutanağı
10. Hafta Tutanak Sonucu
11. Hafta Kurgusal Duruşma
12. Hafta Konu tekrarı
13. Hafta Konu tekrarı
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Derste verilen materyaller, Tahkim için ICC kuralları
Staj / Uygulama -
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ12

PQ13

O1

  

 

 

 

 

 5

 

 

 

 

 4

5

O2

5

   

 4

 

 

 

 

 

 

 

5

O3

5

3

 

 5

 

  

 

 

 

 

 

 

O4

 

 

 

 

  

4

 

 

 

 

 3

5

O5

 

   

 

 

 4

 

 

 

 

 

5