HUK207


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Kamu Maliyesi HUK207 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
14x3 14x3 - - - - 42 3 3

Ders Sorumluları Prof. Dr. Erdoğan Öner
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Kamu maliyesinin temel kavramları ve tarihçesi; kamu giderleri, kamu gelirleri; Türk mali sistemi ve yönetimi ile bütçe sürecini kavrayabilme yeteneğini kazandırmak ve Türk vergi sisteminin temel kavramları hakkında genel bir bakış açısı kazandırmak.
Dersin İçeriği Kamu maliyesinin genel esasları ve tarihçesi; kamu hizmetleri, kamu harcamaları ve Türkiye'deki durum; kamu gelirleri, gelir, harcama ve servet vergileri; Türk vergi sisteminin değerlendirilmesi; bütçe;mahalli idareler maliyesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Ekonomik ve mali kavramların anlaşılması, Bu kavramların günlük hukuk dilinde kullanılması, Kamu maliyesine ilişkin işleyişi değerlendirebilme, Vergi teorisine hakim olup uygulamayı takip edebilme, Bütçe ilkeleri doğrultusunda süreci yorumlayabilme, Türk kamu mali yönetimini anlayabilme ve eleştirebilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Devlet ve kamu kavramları, ekonomik görüşler, kamu kesimi konusunda genel bilgiler ve kamu maliyesinin amaçları
2. Hafta Kamu maliyesinin ülke ekonomisi içindeki yeri; kamu maliyesinin ilgili olduğu bilim dalları ile ilişkisi
3. Hafta Kamu maliyesinin tarihi gelişimi; verginin tarihi gelişimi
4. Hafta Kamu hizmetleri, hizmetin niteliği, türleri, önemli hizmetler
5. Hafta Kamu harcamları, artışı, sınıflandırılması, etkileri
6. Hafta Türkiye'de kamu harcamalarının siyasi, hukuki, ekonomik ve sosyal yönden değerlendirilmesi
7. Hafta Türkiye'de üzerinde önemle durulması gereken kamu hizmetleri
8. Hafta Kamu gelirleri, genel bilgiler; verginin teorik esasları, niteliği, amaçları, ilkeleri
9. Hafta Artanoranlı vergi tarifekleri; en az geçim indirimi; ayırma ilkesi; vergi ile ilgili temel kavramlar
10. Hafta Gelir, harcama ve servet üzerinden alınan vergiler
11. Hafta Türk vergi sisteminin değerlendirilmesi
12. Hafta Bütçe ilkeleri ve bütçe sistemleri
13. Hafta Bütçenin hazırlanması, görüşülmesi ve denetimi
14. Hafta Mahalli idareler maliyesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1)Teoride Ve Uygulamada Kamu Maliyesi, M. Kamil Mutluer, Erdoğan Öner, Ahmet Kesik, 2016. 2)Bütçe Hukuku, M. Kamil Mutluer, Erdoğan Öner, Ahmet Kesik, 2011. 3)Teoride Ve Uygulamada Mahalli İdareler Maliyesi, M. Kamil Mutluer, Erdoğan Öner, Ahmet Kesik, 2012
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

4

ÖÇ3

4

5

 

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

ÖÇ4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

ÖÇ5

4

3

 

 

 

 

4

 

 

 

4

 

4