HUK339


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı (İngilizce) HUK339 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28 - - - 10 15 53 2 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Muhittin ŞAHİN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul %30 İngilizce programına kayıtlı olmak gerekmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar "Türkiye’nin Toplumsal Yapısı" adlı ders sık okuma gerektiren bir derstir. Bu sebeple çeşitli kaynakların okunması ve okunan kaynakların sınıfta tartışmalara dahil edilmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda toplumsal yapının çeşitli unsurları hakkında teorik bilgi verildikten sonra her bir öğrenci dönem içinde en az bir konu hakkında sunum yapacaktır.
Dersin Amacı Bu derste Türkiye'de kültürün oluşumu, onu etkileyen unsurlar ve bu unsurların etkileşimi ile ortaya çıkan toplumsal yapısının tartışılıp incelenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği “Türkiye'nin Toplumsal Yapısı” adlı ders, toplumsal yapı ve onunla ilgili kavramları, kültürü ve kültürü etkileyen unsurları ve toplumsal yapının çeşitli parçalarının incelenmesini içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Toplumsal yapı kavramını ve bu kavramı etkileyen dinamikleri tanır. 2. Türkiye'de aile, cinsellik, eğitim, ekonomi ve çalışma kültürü, inanç sistemleri, devlet-sivil toplum örgütleri arasındaki etkileşimi, kitle iletişim araçlarını ve sağlık kültürünü anlar. 3. Türkiye'de toplumsal yapının kavramlarını öğrenir. 4.Toplumsal yapıda değişim ve dönüşümü tetikleyen unsurları tespit edebilir. 5. Türkiye'de toplumsal yapını tarihsel gelişimini yorumlayabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş – Dersin amacı ve tanıtımı
2. Hafta Toplum: Tanımı, türleri ve dönüşümü
3. Hafta Toplumsal yapı ve toplumsal yapıyla ilgili kavramlar
4. Hafta Kültür ve kültürel değişim: Türk kültürünü ve toplumsal yapısını etkileyen unsurlar
5. Hafta Kültür ve kültürel değişim: Türk kültürünü ve toplumsal yapısını etkileyen unsurlar
6. Hafta Türkiye'de nüfus, göç ve kentleşme
7. Hafta Ara-sınav
8. Hafta Toplumsal yapının bir unsuru olarak Türkiye'de eğitim
9. Hafta Türkiye’de aile, cinsellik ve dönüşümü
10. Hafta Toplumsal yapının bir unsuru olarak Türkiye'de ekonominin, çalışma kültürü ve yoksulluk
11. Hafta Toplumsal yapının bir unsuru olarak Türkiye'de inanç sistemleri
12. Hafta Türkiye'nin toplumsal yapısında amaçlı değişim ve dönüşüm girişim örnekleri
13. Hafta Tartışma: Türkiye'nin toplumsal yapısında meydana gelen değişim ve dönüşüm dinamikleri
14. Hafta Soru-Cevap, Dersin Kapanışı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Dersin öğretim üyesi tarafından önerilen çeşitli yayınlar ve araştırma raporları.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

4

  

4

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

4

4

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

   

 

5

 3

 

 

 

 

 4