HUK322


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Kriminoloji (İngilizce) HUK322 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
28 - - - - 45 73 2 3

Ders Sorumluları Asst. Prof. Dr. Muhittin Şahin
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Bu ders alacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar şöyledir: 1. Dersin başarı değerlendirmesinde çalışma grubunun oranı yarıyıl sınavının %20’sidir; bu yüzden ekip çalışmasına uygun olmak dersi almak için bir önkoşul kabul edilebilir. 2. Derste ekip çalışması yapılacağı için ekibin derse devamı önemlidir; bu yüzden derse %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Dersin Amacı Bu dersin amacı toplumsal bir olgu olarak suçun sebeplerinin çeşitli açılardan incelenmesi ve çözüm önerileri üretebilmektir.
Dersin İçeriği Kriminoloji dersi 4 kısım içermektedir: Birinci kısımda kriminolojik tahayyülün ne olduğu ve suçun ölçülmesi tartışıldıktan sonra çeşitli teoriler ışığında başlangıçtan günümüze insanların niçin suç eylemlerine yöneldikleri açıklanmaya çalışılmaktadır (kuramsal kısım). Üçüncü kısımda ise seçilmiş iki suç türü üzerinde inceleme ve örnekleme yapılacak olup; son kısım suçun önlenmesinde çeşitli sosyal kurumların işlevselliğini tartışma konusu yapmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. İnsanların suç işleme nedenlerini çeşitli perspektiflerden açıklayabilecek 2. İnsanları suça yönelten bireysel, psikolojik, biyolojik ve özellikle toplumsal nedenlerin gelişimini tanıyacak 3. Mağdur odaklı suç önleme stratejilerini tanıyacak ve üretebilecektir. 4. Eğitim kurumlarının ve hukuk mekanizmalarının suç önleme sürecindeki işlevini kavrayacaktır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Introduction to the course: the content of criminology.
2. Hafta The criminological imagination and researching crime
3. Hafta Thinking about crime: The enlightenment and early traditions (The classical tradition and the positivist movement)
4. Hafta Thinking about crime: Early sociologies of crime I (The normality of crime, the egoism of crime, cultural transmission, differential association theory)
5. Hafta Thinking about crime: Early sociologies of crime II (Anomie and the stresses/ strains of crime, control theories)
6. Hafta Thinking about crime: Radicalizing traditions
7. Hafta The midterm examination
8. Hafta Thinking about crime: Crime, social theory and social change
9. Hafta Doing crime: Victims and victimization
10. Hafta Doing crime: Crime related to property; crime related to sexuality and gender
11. Hafta Doing crime: Crime, the emotions and social psychology
12. Hafta Controlling crime: Thinking about education and socialization
13. Hafta Controlling crime: Thinking about policing, punishment and criminal justice process
14. Hafta Globalizing crime: Crime and the media Questions and answers
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 20
Final (%) 40
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Carrabine, E.; Cox, P.; Lee, M.; Plummer, K.; South, N. (2009). Criminology: A Sociological Introduction. Routledge. 2. Briggs, S. (2009). Criminology for Dummies. Wiley Publishing.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi