HUK203 (2)


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Ceza Hukuku Genel Hükümler HUK203 Hukuk Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28x4 14x4 - - - - 112 4 5

Ders Sorumluları Doç.Dr. Mustafa Özen
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı Ceza Hukukunun temel ilke ve yöntemlerinin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği Ceza Hukuku Genel Hükümler dersi, esas itibariyle Türk Ceza Kanunu’nun Genel Hükümler bölümünü kapsamaktadır. Türk Ceza Kanunu'nun uygulanması, suçluların geri verilmesi, genel olarak suç kavramı, suçun unsurları, ceza ehliyeti ve ehliyetsizliği, kast ve taksir kavramları, objektif sorumluluk halleri, hukuka uygunluk sebepleri gibi temel konular açıklanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) -Ceza Hukuku Genel Hükümler konusunda kaynak bilgisi, temel kaynakları kullanabilme, okuduğunu anlayabilme ve yorumlayabilme becerisi -Suç kavramı ve unsurları hakkında bilgilenme -Yaptırım ve güvelik tedbirleri konusunda bilgilenme -Ceza Hukuku Genel Hükümler problemlerini çözebilme kapasitesi -Muhakeme yeteneğinin gelişimi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ceza Hukuku Kavramı ve Ceza Normu
2. Hafta Ceza Normunun Sınırları
3. Hafta Suçluların Geri Verilmesi
4. Hafta Ceza Normlarının Tasnifi ve Yorumu
5. Hafta Ceza Hukuku Tarihçesi
6. Hafta Suç Kavramı
7. Hafta Suçun Unsurları,
8. Hafta Suçun İkili ve Üçlü Ayrım
9. Hafta Fiil Kavramı, Hareket ve Netice
10. Hafta Nedensellik Bağı ve Nedenselliği Açıklayan Teoriler
11. Hafta Maddi Unsur Esas Olmak Üzere Suçların Tasnifi
12. Hafta İhlal Kavramı, Hukuka Aykırılık ve Tespiti
13. Hafta Hukuka Uygunluk Nedenleri
14. Hafta Hukuka Uygunluk Nedenleri
15. Hafta Hukuka Uygunluk Nedenleri
16. Hafta İrade ve Kusurluluk Kavramları, Kast ve Taksir
17. Hafta Kusurlu Sorumluluk ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler
18. Hafta Suçun Görünüş Biçimleri, Suça Teşebbüs
19. Hafta Suça İştirak
20. Hafta Suçların İçtimaı
21. Hafta Fail Kavramı ve İsnat Yeteneği
22. Hafta İsnat Yeteneği
23. Hafta İsnat Yeteneğini Kaldıran ve Azaltan Nedenler
24. Hafta Genel Olarak Ceza Müeyyidesi ve Güvenlik Tedbirleri
25. Hafta Türk Ceza Kanununda Cezalar
26. Hafta Türk Ceza Kanununda Güvenlik Tedbirleri
27. Hafta Cezanın Verilmesi, Hesaplanması ve İçtimaı
28. Hafta Cezalandırma Hukuki İlişkisi ve Sona Ermesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Mustafa Özen, Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersleri (2016)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

ÖÇ2

5

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

4

 

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

5

 

ÖÇ5

4

 

4

 

 

 

 

4

 

 

 

5