huk337


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Hukuk ve Edebiyat HUK337 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
14 x 2 28 2 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Akasya Kansu Karadağ
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, dört alanda yoğunlaşarak hukuk ve edebiyatın kesişimini keşfetmektir: hukuk metinleri olarak edebi metinler; edebi metinler olarak yasal metinler; hukuk biliminde edebi bakış ve edebiyatın kanunla düzenlenmesi.
Dersin İçeriği Bu dersin içeriği hukuk ve beşeri bilimlerin kesiştiği noktada edebiyatı eleştirel bir şekilde okumaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Hukuki temalar, edebi ve hukuk teorisi ile anahtar metinleri değerlendirebilme 2. Eleştirel teoriyi hukuk metinlerine uygulayarak edebi eserlerdeki hukuki temaları analiz edebilme 3. Toplumlarımızı kontrol eden farklı hukuk sistemlerini öğrenme. 4. Beşeri bilimleri anlama 5. Edebi, filmsel ve diğer sanatsal metinlerdeki yasal konuları analiz edebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 01 Hukukun Edebiyata Yansımaları
2. Hafta 02 Hukukun Başlangıç Noktası: Hukuksal Prototip ve Edebi Tür Olarak İntikam
3. Hafta 03 Hukuk Teorisinin Antinomileri
4. Hafta 04 Edebiyat “Hukukunun” Sınırları
5. Hafta 05 Kafka Üzerine İki Yasal Bakış
6. Hafta 06 "Kayıp Cennet" de Ceza Teorisi
7. Hafta 07 Ara Sınav
8. Hafta 08 Yargılamaları Geliştirme ve Temyiz Savunuculuğu
9. Hafta 09 Edebiyat Hukuku İnsanlaştırabilir mi?
10. Hafta 10 Hukukun bir cinsiyeti var mı?
11. Hafta 11 Edebiyatın Kanunla Düzenlenmesi
12. Hafta 12 Telif Hakkı, İntihal ve Yaratıcılık
13. Hafta 13 Hukuk ve Edebiyat: Bir Manifesto
14. Hafta 14 Genel tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Richard A. Posner, Law and Literature, Harvard University Press, 2009.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ12

PQ13

 

O1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2

3

1

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3

3

4

4

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O5

 

 

 

 

3