HUK116


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Kamu Hukukunun Temel Kavramları (İngilizce) HUK116 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
14x2 - - - - - 28 2 3

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Dr. Larry D. WHITE
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu ders, uluslararası kamu hukukunun temel kavramlarını tanıtmak ve bu kavramlar üzerinden İngilizce terminoloji tanımak üzere tasarlanmıştır.
Dersin İçeriği Kamu hukukuna ait terminolojinin tanıtılmasını ve kamu hukukuna ait metinlerin okunup yorumlanabilmesini amaçlayan derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) -Kamu hukukunun terminolojisine hakim olabilmek -Kamu hukuku metinlerini İngilizce anlayabilmek ve yorumlayabilmek -Kamu hukukunun tarihsel gelişimi kavrayabilmek -Kamu hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası yargı kararlarını değerlendirebilmek -Kamu hukukunun temel kavram ve kurumlarını başka ülkeler ile karşılaştırabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Genel Kavramlar
2. Hafta Silahlı Çatışma Yasası (Cenevre / Lahey Sözleşmeleri)
3. Hafta Soykırım Sözleşmesi
4. Hafta İşkenceye Karşı Sözleşme
5. Hafta Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Roma Sözleşmesi
6. Hafta Antlaşmalar Yasası (VCLT)
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Diplomatik İlişkiler ve Konsolosluk İlişkileri (Viyana Sözleşmesi)
9. Hafta Medeni ve Siyasi Haklar (ICCPR)
10. Hafta Kamu Hukuku
11. Hafta Kamu Hukuku
12. Hafta Kamu Hukuku
13. Hafta Kamu Hukuku
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Derste dağıtılan materyaller
Staj / Uygulama -
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 5

 3

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

  

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

 5

ÖÇ3

 4

 

 

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 3

 

 

 

 

 

 

 5

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

4