HUK211


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Uluslararası Kamu Hukuku (İngilizce) (Yıllık) HUK211 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28x2 56 2 2,5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Larry White
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu derste, öğrencilerin, uluslararası hukuk kavramları hakkında bilgi edinmesi ve uluslararası hukuk kurallarını somut sorunlara uygulayabilme becerisi kazanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Güncel çerçevenin bir bütünlük içinde aktarılması.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1.Uluslararası hukukun genel yapısı hakkında bilgi edinilmesi 2.Uluslararası hukuk kavramları hakkında bilgi edinilmesi 3.Uluslararası toplumun güncel sorunlarıyla uluslararası hukuk arasında bağ kurulabilmesi 4.Uluslararası hukuk bakımından akıl yürütme becerisinin kazanılması 5.Uluslararası hukuk kurallarını somut sorunlara uygulayabilme becerisinin kazanılması
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Milletlerarası Hukuka Giriş
2. Hafta Milletlerarası Hukuk ve İç Hukuk Arasındaki İlişki
3. Hafta Milletlerarası Hukukun Kaynakları
4. Hafta Milletlerarası Hukukta Kişilik
5. Hafta Devletlerin ve Hükümetlerin Tanınması
6. Hafta Ülkesel Egemenlik
7. Hafta Devletin Yetkisi
8. Hafta Devletin Yetkisi
9. Hafta Devletin Bağışıklığı-Diplomatik Hukuk
10. Hafta Andlaşmalar Hukuku: Yapılış-Yöntem
11. Hafta Andlaşmalar Hukuku:Uygulama-Sona Erdirme
12. Hafta Devletlerin Sorumluluğu
13. Hafta Devletlerin Ardıllığı (Halefiyeti)
14. Hafta Milletlerarası Uyuşmazlıkların Barışçı Yollardan Çözümü
15. Hafta Deniz Hukukuna Giriş
16. Hafta Deniz Hukuku: Deniz Bölgeleri
17. Hafta Deniz Hukuku: Açık Denizler
18. Hafta Hava Hukuku
19. Hafta Uzay Hukuku
20. Hafta Milletlerarası Çevre Hukuku
21. Hafta Milletlerarası Çevre Hukuku
22. Hafta Milletlerarası Ekonomi Hukuku
23. Hafta Milletlerarası Örgütler
24. Hafta Milletlerarası Barış ve Güvenlik Hukuku
25. Hafta Devletlerin Silahlı Güç Kullanması
26. Hafta Silahlı Çatışma Hukuku
27. Hafta İnsan Hakları Hukuku
28. Hafta Milletlerarası Ceza Hukuku
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Anthony Aust, Handbook of International Law, Second Edition, Cmbridge University Press, 2010; Melda Sur, Uluslararası Hukukun Esasları, 11. Baskı, Beta Yayın-Dağıtım, İstanbul, Eylül 2017.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

4

 

 

5

 

 

 

4

 

 

 

3

 

ÖÇ3

4

4

 

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

5

 

 

3

 

 

 

5

 

ÖÇ5

 

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

5