TAR 202


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Atatürk İlke ve İnk. II. TAR 202 Hukuk Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
14x2 14x2 28 0 2

Ders Sorumluları Doç. Dr. M. Emin Haspolat
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Türk Devriminin tarihsel gelişimini ve sorunlarını, Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullar altında ve ne büyük zorluklarla kurulduğunu, Türk Devriminin temel ilkelerini öğretmek.
Dersin İçeriği Devrim kavramının anlamı ve gelişimi -Türk devrimine yol açan koşullar -Türk devriminin karşılaştığı zorluklar ve bunların nasıl aşılabildiği -Türk devriminin temel ilkeleri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) • Türkiye Cumhuriyeti’nin ne büyük zorlukları ve sıkıntıları aşarak kurulduğunu öğrenme • Atatürk ilkelerinin Türk toplumunun gelişmesinde oynadığı rolü anlama • Günümüz Türkiye’sinde karşılaştığımız sorunları aşmada da, Atatürk ilkelerinin yol göstericiliğinden yararlanma •. Türk tarihinin gelişiminde Atatürk ve ilkelerinin önemi kavrayabilme •. Kurtuluş Savaşının önemi anlayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Devrimlerde liderlik ile kadro sorunu, Türk devriminin bu bakımdan incelenmesi
2. Hafta Atatürk’ün Türk devriminin önderi olarak kişisel özellikleri
3. Hafta Türk devriminin aşamaları: 1. Saltanatın kaldırılması 2. Cumhuriyetin ilanı 3. Halifeliğin kaldırılması
4. Hafta Türkiye Cumhuriyetinin yeni anayasası
5. Hafta Türk devrimine karşı tepkiler, Şeyh Sait ayaklanması
6. Hafta Türk devriminin ilkeleri: Laiklik
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Şeriye ve Evkaf Vekilliklerinin kaldırılması, Şeriye Mahkemelerinin kaldırılması, Atatürk’e suikast girişimi
9. Hafta Eğitim devrimi, ekonomi devrimi
10. Hafta Hukuk devrimi
11. Hafta Çok partili demokrasi denemeleri: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası
12. Hafta Atatürk döneminde dış siyaset
13. Hafta Atatürk’ten sonra Türkiye
14. Hafta Atatürk’ten sonra Türkiye
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Dersin Kitabı: Ahmet Mumcu; Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, İnkılap Kitabevi, İstanbul 2008 Önerilen Kaynaklar: Yahya Akyüz/Ergün Aybars/Gülnihal Bozkurt ve diğerleri; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yükseköğretim Kurulu, Araç Kitabevi, Ankara 2008 Kemal Atatürk; Nutuk (Söylev), Ankara 1927 Enver Ziya Karal (Editör); Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, İstanbul 1945; 3 cilt, Ankara 1954-59
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

 5

 

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

5

 

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

3

 

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 5

 

 

 

 

 

4

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 5