HUK232


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Türk Hukukunun Temelleri (İngilizce) HUK232 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
14*2 28 2 2,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul %30 İngilizce programına kayıtlı olmak gereklidir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilere Türk hukuk sisteminin temel kavramını tanıtmak.
Dersin İçeriği Türk Hukukunun Kaynakları, Kamu Hukuku-Özel Hukuk.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) -Türk Hukukunun temel ilkelerini kavrayabilme -İngiliz hukuk terminolojisinin geliştirilmesi -Türk hukukunun temel kavram ve kurallarını öğrenmek -Türk Hukukunun tarihsel gelişimini yorumlayabilme -Kamu Hukuku ve Özel Hukukun temel hukuki kavramlarını içeren terminoloji bilgisinin kazanılması
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Türk Hukukunun Temelleri
2. Hafta Türk Hukukunun Kaynakları
3. Hafta Kamu Hukukuna Giriş
4. Hafta Özel Hukuka Giriş
5. Hafta Kamu Hukukunun Dalları
6. Hafta Anayasa Hukukunun Temelleri ve İdare Hukuku
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Ceza Hukukunun Temelleri, Usul Hukuku
9. Hafta Özel Hukukun Dalları
10. Hafta Medeni Hukukun Temelleri ve Ticaret Hukuku
11. Hafta Branches of Mixed Charasteristics
12. Hafta Türk Kanunlarına Giriş
13. Hafta Türk Usul Hukukuna Giriş
14. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Aybay, Rona, An Introduction to Law Ansay, Tuğrul/ Wallace Don, Intorduction to Turkish Law
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ12

PQ13

O1

   5

 

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2

4

  

5

 

 

 

 

 

 

 

 

4

O3

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 4

 

O4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

O5

  

4

 

4

 

 

 

 

 

 4