TUR101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Türk Dili I TUR101 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14x2 14x2 28 0 2

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Sema OKUR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste, öğrencilere Türk Dilinin özellikleriyle kuralları ve temel dilbilgisi vererek, okuduğunu anlama, yazma ve konuşma becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği Bu ders, Türk Dili bilincinin geliştirilmesi; dil-düşünce ilişkisinin öneminin vurgulanması ve bilimsel ve teknolojik alanda üretken, yaratıcı olunması için dil-düşünce ilişkisinin geliştirilmesi konularından oluşur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin Türk Dili ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Dilin tanımını yapabilme, 2- Dünya dilleri hakkında fikir edinebilme, 3- Okuma, anlama, sözlü ve yazılı anlatma, kendini ifade edebilme, 4- İşletme alanıyla ilgili belgeler hazırlayabilme, 5- Sözlü veya yazılı olarak sunum yapabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dil (Tanımı, özellikleri ve nitelikleri) Dil kültür ilişkisi; dünya dilleri hakkında genel bilgi.
2. Hafta Anadil ve anadili kavramlarıyla, dile ilişkin diğer kavramların anlamları.
3. Hafta Anadil; ölçünlü dil(standart dil); lehçe, ağız, argo, özel diller (meslek dilleri, grup dilleri) Konuşma Dili ve Türkçenin söyleyiş özellikleri (Konuşma diline ilişkin kimi özelliklerin örneklerle anlatımı.)
4. Hafta Yazı dili ve Türkçe'nin yazım kuralları. Vurgu, tonlama ve yabancı sözcüklerin vurgusu. Türkçedeki sesler ve sesletimleri; Ezgi
5. Hafta Noktalama imleri (Düşüncelerin yazılı olarak aktarılışında anlaşılabilirlik açısından büyük önemi olan ( nokta, virgül vb) noktalama imlerinin örneklerle anlatımı.)
6. Hafta Türkçe'nin özellikleri, yapısal özellikleri, kaynaksal özellikleri, anlamsal özellikleri,anlatım yolları
7. Hafta Türkçenin bugünkü durumu Türkçedeki yabancı sözcükler, Kısaltmalar Dil kullanımındaki yanlışlar
8. Hafta Anlam bakımından yanlışlar Yapı bakımından yanlışlar Çeviri yanlışları
9. Hafta Metin oluşturma (Bir metni oluştururken doğru tümcelerin nasıl kurulacağı, anlatılmak istenene göre bu tümcelerin nasıl ilişkilendirileceği, metin içinde düşüncelerin nasıl sıralanacağı, etkileyici bir metnin nasıl oluşturulacağı, kuralları ve örnekleriyle açıklanır.)
10. Hafta Plan; Paragraf kurma; Anlatım biçimleri
11. Hafta Anlatım türleri; Sözlü anlatım türleri
12. Hafta Tek kişilik sözlü anlatım türleri
13. Hafta Sunu (bilgilendirme) , konferans, seminer (uygulamalı)
14. Hafta Genel tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ali Yakıcı, Mustafa Yücel, Mehmet Doğan, V. Savaş Yelok, Üniversiteliler için Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Ankara 2012
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

4

 

5

 

4

4

 

 

 

4

 

 

ÖÇ2

5

4

 

4

 

 

4

 

4

 

 

 

 

ÖÇ3

4

 

4

4

 

 

 

4

 

 

5

 

 

ÖÇ4

 

4

 

 

 

 

3

5

 

 

4

5

 

ÖÇ5

4

 

4

5

 

 

 

4

4

 

 

5