HUK312


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sözleşme Hukuku (İngilizce) HUK312 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
14x2 28 2 3

Ders Sorumluları Prof.Dr. Şebnem AKİPEK
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Borçlar Hukuku Genel Hükümler dersini başarmış olmak tavsiye edilir.
Dersin Amacı Sözleşme hukukunun temel ilkeleri, kaynakları, kavramları ve kurumlarını öğrenme, özellikle sözleşmelerin yorumu, sözleşme özgürlüğünün sınırları, sözleşmeden doğan borçların ifası hakkında yasal düzenlemeler ile borçların ifa edilmemesinin sonuçları üzerinde düşünme
Dersin İçeriği Sözleşme hukukunun kaynakları, sözleşmenin kurulması, tarafların fiil ehliyeti, şekil kuralları, sözleşmelerin yorumlanması, temsil, sözleşme özgürlüğü, sözleşmelerin geçerliliği, aşırı yararlanma, genel işlem koşulları, yanılma, aldatma, korkutma, ifa ve ifa etmemeden doğan zararlar, sözleşmenin sona ermesi, alacağın devri.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Sözleşme hukukunun terminolojisi, ilkeleri ve kaynakları hakkında bilgi sahibi olma 2. Sözleşme hukukunun temel kavramları ve kurumlarını muhakeme edebilme becerisini kazanma 3. Hukuka ve ahlaka aykırılığı irade sakatlığı ve beyanda yanılmadan ayırt edebilme becerisini kazanma 4. Sözleşmeleri yorumlayabilme becerisini kazanma 5. Sözleşmeden doğan borçların ifası ve ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumluluk hakkında bilgi sahibi olma.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Sözleşme Hukukuna Giriş (Kötz, 3-4, Smits, 3-4): Özel hukukun parçası olarak sözleşme hukuku, sözleşmelerin türleri, sözleşme hukukunun temel ilkeleri (Smits, 4-14), uygulamada sözleşme hukuku (Kötz, 13-15)
2. Hafta Sözleşme Hukukunun Kaynakları: Anlaşma, ulusal hukuk, Avrupa hukuku, ulusalüstü hukuk (CISG vs.), bağlayıcı olmayan hukuk (ilkeler) (ör. DCFR, PECL) (Smits, 16-36)
3. Hafta Müzakere ve Sözleşmenin Kurulması: Öneri, kabul, sözleşmenin kurulma zamanı (Kötz, 16-34, Smits, 58-60) Müzakerelerin Kesilmesinden Doğan Sorumluluk (Kötz, 34-41)
4. Hafta Sözleşmenin Bir Unsuru: Hukuksal ilişki kurma isteği (Smits, 63-68) Saik ve hukuksal sebep (Smits, 77-79)
5. Hafta Tarafların Fiil Ehliyeti (Kötz, 97-105), Şekil Kuralları (Smits, 101-117)
6. Hafta Sözleşmelerin Yorumlanması (Kötz, 106-123)
7. Hafta Sözleşme Özgürlüğünün Sınırları: Hukuka ve ahlaka aykırılık, kişisel, sanatsal veya ekonomik özgürlüğü aşırı sınırlandıran sözleşmeler (Smits, 179-188, Kötz, 154-170)
8. Hafta Ara Sınavı
9. Hafta Aşırı Yararlanma ve Genel İşlem Koşulları (Kötz, 124-139)
10. Hafta İrade Sakatlıkları ve Beyanda Yanılma: Yanılma, Aldatma, Korkutma (Kötz, 171-213, Smits, 159-172)
11. Hafta Vekâlet ve Temsil (Kötz, 222-244)
12. Hafta İfa (Smits, 193-209)
13. Hafta İfa Etmemeden Doğan Zararlar (Smits, 210-227)
14. Hafta Sözleşmenin Sona Ermesi (Smits, 229-242), Alacağın Devri (Kötz, 263-284)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kötz, Hein/Flessner, Axel, European Contract Law, Volume I: Formation, Validity, and Content of Contracts, Contract and Third Parties, Hein Kötz, Translated by Tony Weir, Oxford University Press, Oxford 2002. Smits, Jan M., Contract Law – A Comparative Introduction, Edward Elgar Publishing, Cheltenham Gloucestershire 2014.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PQ

1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ

9

PQ

10

PQ

11

PQ

12

PQ

13

O1

5

5

4

5

3

 

4

3

 

 

 

 

5

O2

5

5

 

5

 

 

5

5

 

 

 

4

5

O3

5

 

 

5

 

 

5

5

 

 

 

5

5

O4

5

 

 

4

 

4

5

5

3

4

 

4

5

O5

4

4

 

5

 

 

 

4

 

 

 

4

5