HUK215


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Hukuki Okuma ve Yazma (İngilizce) HUK215 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
14x3 42 3 3,5

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Dr. Larry White
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere uluslararası hukukta hukukçular tarafından en fazla kullanılan yazılı ve sözlü İngilizce’yi en geniş kapsamıyla öğretmeyi amaçlar. Ayrıca kullanımı en yaygın hukuki terimleri öğretmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği Bu ders, öğrencilere uluslararası hukukta hukukçular tarafından en fazla kullanılan yazılı ve sözlü İngilizce’yi en geniş kapsamıyla öğretmeyi amaçlar. Ayrıca kullanımı en yaygın hukuki terimleri öğretmeyi amaçlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) - İngilizce konuşma ve yazma yeteneği - Hukukçuklarca uygulana uluslararası hukuku öğrenmek - Hukuki İngilizce’de en yaygın kullanılan terimlere ilişkin terminoloji bilgisi - Hukuki bir akademik makaleyi eleştirel biçimde okuma yeteneği - Hukuki bir akademik makale yazma yeteneği
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş ve mahkeme terimleri
2. Hafta Dava terimleri
3. Hafta Anayasal hukuk terimleri
4. Hafta Ceza hukuku terimleri
5. Hafta Haksız fiillere ilişkin terimler
6. Hafta Delillere ilişkin terimler
7. Hafta Sözleşmelere ilişkin terimler
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Aile hukukuna ilişkin terimler
10. Hafta Uluslararası hukuka ilişkin terimler
11. Hafta Ticaret hukukuna ilişkin terimler
12. Hafta Mali ve vergi hukukuna ilişkin terimler
13. Hafta Genel Tekrar
14. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Derste dağıtılan materyaller
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ12

PQ13

O1

  

 

 

 

 

 5

 

 

 

 

 4

5

O2

5

   

 4

 

 

 

 

 

 

 

5

O3

5

3

 

 5

 

  

 

 

 

 

 

 

O4

 

 

 

 

  

4

 

 

 

 

 3

5

O5

 

   

 

 

 4

 

 

 

 

 

5