HUK208


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Vergi Hukuku HUK208 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
14x3 14x3 - - - - 42 3 3

Ders Sorumluları Prof. Dr. Erdoğan Öner
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Vergi hukukunun genel esasları, temel kavramlarını anlayıp vergi hukukunun ayrıntılı ve sürekli değişen düzenlemelerini yorumlayabilme becerilerini kazandırmak; biraz daha özel konular olan vergi icra , ceza ve yargı hukukunu kavrayabilme yeteneği kazandırmak ve Türk vergi sistemindeki vergi kanunları ve uygulaması konularında genel bir bakış kazadırmak.
Dersin İçeriği Vergi hukukunun genel esasları; vergi hukukunun temel kavramları, taraflar, yükümlülükler ve vergilendirme sürecinin aşamaları; vergi ceza hukuku; vergi yargı hukuku; vergi icra hukuku; Türk vergi sistemindeki vergi kanunları ve uygulaması.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Vergi hukukundaki kavramları tanıma, Günlük hayatın içindeki vergi hukukuna dair olaylara nüfuz edebilme, Vergi kanunlarında geçerli olan ortak genel hükümleri kavrama, Vergilendirme sürecinin işleyişini görme, Türk vergi kanunlarının uygulamalarını tanıma.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Vergi hukukunun genel esasları; kapsam, diğer bilim dalları ile ilişkisi, kaynakları; vergi kanunlarının uygulanması ile delil ve ispat
2. Hafta Vergilendirme hukukunda verginin tarafları ve tarafların ödevleri
3. Hafta Vergilendirme hukukunda vergiyi doğuran olay, tarh, matrah, tebliğ, tahakkuk, vergi alacağının ortadan kalkması; süreler ve değerleme
4. Hafta Vergi suç ve cezaları
5. Hafta Vergi borçlusuna tanınan kolaylıklar; gecikme zammı
6. Hafta Vergi yargısı
7. Hafta Verginin rızaen ve cebren tahsili
8. Hafta Türk ve sisteminin genel görünümü
9. Hafta Gelir vergisi kanunu ve uygulaması (1)
10. Hafta Gelir vergisi kanunu ve uygulaması (2)
11. Hafta Gelir vergisi kanunu ve uygulaması (3)
12. Hafta Kurumlar vergisi kanunu ve uygulaması
13. Hafta Katma değer vergisi kanunu ve uygulaması; özel tüketim vergisi kanunu ve uygulaması ile diğer harcama vergileri
14. Hafta Veraset ve intikal vergisi kanunu ve uygulaması; emlak vergisi kanunu ve uygulaması; motorlu taşıtlar vergisi kanunu ve uygulaması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Öner, Erdoğan, Vergi Hukuku, Seçkin 2017. Öner, Erdoğan, Türk Vergi Sistemi, Seçkin 2016.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

4

ÖÇ3

4

5

 

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

ÖÇ4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

ÖÇ5

4

3

 

 

 

 

4

 

 

 

4

 

4