HUK242


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Uluslararası Ceza Hukuku (İngilizce) HUK242 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
- - - - - - 28 2 2,5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Larry WHITE
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Ön koşul yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Ceza hukukunun uluslararası boyutunun öğrenciye öğretilmesi ve uluslararası ceza mahkemesinin yapısının ve işlevlerinin tanıtılması.
Dersin İçeriği Dersin temel amacı öğrencilere ceza hukukunun uluslararası kurallarını, uluslararası davaları ve uluslararası ceza mahkemesinde yapılan yargılamaların öğretilmesidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1) Tarihsel olarak ceza hukuku hakkında genel bir bilgiye sahip olunması. 2) Uluslararası ceza mahkemesinin tarihsel yapısının öğrenilmesi 3) Roma statüsünün anlaşılması. 4) Uluslararası ceza hukuku kurallarının öğrenilmesi 5) Uluslararası ceza hukukunda yer almış önemli ceza davalarının özelliklerinin öğrenilmesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma ve dersin işleniş biçiminin anlatılması
2. Hafta Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’nın ve savaş suçlarının tarihçesi
3. Hafta Roma Statüsü
4. Hafta Uluslararası suçların unsurları
5. Hafta Uluslararası suçlara ait usul kuralları ve deliller
6. Hafta Savaş suçlarının tartışılması ve Uluslararası Ceza Mahkemesi
7. Hafta Konu tekrarı
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılaması yapılan bir davanın incelemesi
10. Hafta Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılaması yapılan bir davanın incelemesi (devam)
11. Hafta Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yapısının incelenmesi 1
12. Hafta Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yapısının incelenmesi 2
13. Hafta Konu tekrarı
14. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) %80
Kısa Sınavlar (%) %20
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) %80
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Derste çözülen ve öğrencilere dağıtılan örnek sorular, öğrencilerle paylaşılan materyaller, öğrencilerle paylaşılan örnek dava konuları, Roma Statüsü
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ12

PQ13

O1

 

 

 

3

 

5

 

 

 

 

 

 

 

O2

 

 

 

 

 

5

 

 

4

 

 

4

 

O3

4

 

 

3

 

 

5

 

 

 

 

5

 

O4

 

 

 

4

 

 

 

3

 

3

 

 

 

O5

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

5