HUK205


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İdare Hukuku (Yıllık) HUK205 Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 x 3 84 3 3,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Kamu idaresinin teşkilatı, kamu görevlileri ile yürütmenin bir uzantısı olan idarenin işlem, eylem ve sözleşmelerinin anlaşılması, idarenin kamu hukuku kurallarıyla değerlendirilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Devlet idaresinin kuruluş ve işleyişine uygulanan ve taraflar arasında kamu yararı nedeniyle bir eşitsizliğin bulunduğu hukuk kuralları bütünüdür.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- İdare Hukukunun başta özel hukuk olmak üzere diğer hukuk alanları ile farkını değerlendirebilmek 2- İdarenin teşkilatını, personelini ve faaliyetlerini özel hukuk kişilerininkinden ayırt edebilmek 3- İdarenin yaptığı eylemlerde hangi mevzuata bağlı kalacağını tespit edebilmek 4- İdari işlemlerin hukuka uygunluğunu tahlil edebilmek 5- İdarenin denetlenmesinin hukuk devleti bakımından yorumlayabilmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İdare Hukukuna giriş, İdareye ilişkin Anayasal hükümler: Hukuk Devleti, laiklik
2. Hafta İdareye İlişkin Anayasal hükümler: Merkezden ve yerinden yönetim, kamu tüzel kişiliği
3. Hafta İdareye ilişkin Anayasal hükümler: idarenin bütünlüğü, idari faaliyetin Anayasa dışındaki kaynakları
4. Hafta İdari işlem kuramı
5. Hafta İdari işlem kuramı, idarenin sözleşmeleri
6. Hafta İdarenin özel hukuk sözleşmeleri
7. Hafta Kamu ihalelerinde özel durumlar, idarenin sorumluluğu
8. Hafta İdarenin sorumluluğu, idarenin özel yetkileri
9. Hafta Kamulaştırma, kolluk
10. Hafta Kolluk, kamu hizmeti
11. Hafta Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri, yap-işlet, yap-işlet-devret, idarenin malları
12. Hafta Kamu görevlileri, memuriyet
13. Hafta Dönem tekrarı
14. Hafta Dönem tekrarı
15. Hafta Kamu görevlileri: Memuriyet, kamu görevlileri ve etik
16. Hafta Kamu görevlileri: Disiplin hukuku, kısıntı, sona erme, yargılanma
17. Hafta Merkezi idare: Cumhurbaşkanlığı
18. Hafta Merkezi idare: Bakanlar, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar
19. Hafta Merkeze yardımcı kuruluşlar, merkezi idarenin taşra örgütü
20. Hafta Mahalli idareler: İl özel idaresi, belediye
21. Hafta Mahalli idareler: Belediyeler
22. Hafta Mahalli idareler: Büyükşehir belediyeleri, köy, mahalle, mahalli idare birlikleri
23. Hafta Kamu kurumları, özel idari örgütler
24. Hafta İdare Hukukunda özel konular: Özelleştirme ve imar
25. Hafta İdare Hukukunda özel yasalar: Dilekçe hakkı, mal bildirimi, bilgi edinme; Kabahatler Kanunu
26. Hafta İdare Hukukunda özel yasalar: TFF, Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, TİHEK, olağanüstü hâl işlemleri inceleme komisyonu
27. Hafta Dönem tekrarı
28. Hafta Dönem tekrarı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar İdare Hukuku, Prof. Dr. Zehra Odyakmaz, Ümit Kaymak, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık. 22. Baskı.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

 4

 

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

5

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 5

 

4

 

 3

 3

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 5

  

 4

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 4

 

 

 

  

 

 

 

 

 5