HUK240


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Küresel İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma (İngilizce) HUK240 Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
14x2 - 28 2 2,5

Ders Sorumluları Dr. G. Aslı Sezer Özçelik
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı 1- Sürdürülebilir kalkınmanın temel terminolojisini öğrenmek. 2- İklim değişikliği biliminin kurumlarını ve insani sistemlere getirdikleri hukiki yönleri öğrenmek. 3- Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği kavramlarının ekonomi, iş dünyası üzerinde yarattığı zorlukları hukuki açıdan değerlendirmek. 4- Hukuki açıdan iklim değişikliğinin iş hayatına etkisini öğrenmek.
Dersin İçeriği Bu ders, özellikle kamusal alan, iş dünyası ve içinde yaşadığımız dünya arasındaki etkileşimlere odaklanarak sürdürülebilir kalkınma kavramını teori ve pratikte analiz eder. Sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için geçmiş ve şimdiki stratejiler, kavrama gösterilen direnç, sürdürülebilir kalkınma kavramının bazı alternatifleri ve teorik temelleri tartışmanın temelini oluştururken, aynı zamanda, kavramın enerji, ulaşım, çevre, tarım ve doğal kaynak yönetimi gibi çeşitli sektörlerin politikalarındaki yansımaları uluslararası hukuk açısından araştırılır. Ders, özellikle, öğrencilerin ekonomik faaliyetler ile çevre arasında uzun vadede sürdürülebilirlik açısından bağlantı kurmalarına ve uluslararası ekonomik rekabetin neden sürekli ve acil bir sürdürülebilirlik boyutuna sahip olduğunu anlamalarına yardımcı olur. Hızlı büyümeye karşı sıfır büyüme, üretim kalıpları, nüfus değişimi gibi konular gelecek için eleştirel düşünmeye izin veren çevresel bir bakış açısıyla yeniden formüle edilir. Buna ek olarak, iklim değişikliği tartışma ve müzakerelerinin arka planında yer alan bilimin temelleri anlatılır. Piyasaya dayalı mekanizma gibi iklim değişikliği sorunuyla başa çıkma araçları incelenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Sürdürülebilirliğin, ekonomi, işletmeler ve günlük yaşam için nasıl bir zorluk olabileceği. 2. Bir hukuk uzmanının iklim değişikliği ve sürdürülebilirlikle ilgili sorunların çözümüne nasıl katkıda bulunabileceği. 3. İklim değişikliğinin çatışmayı, uluslararası güvenliği ve uluslararası politikayı sistem düzeyinde ve devlet düzeyinde nasıl etkilediği.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse giriş
2. Hafta Gezegenin tarihi ve zeki bir tür olarak insanın etkisi
3. Hafta Sürdürülebilir kalkınmanın kökenleri - tanım, evrim, zorluklar ve ilkeler
4. Hafta BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Endeksleri
5. Hafta BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Uygulamada Kullanımı
6. Hafta Demografi - Nüfus ve çevre: küresel bir meydan okuma
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Kentleşme - sürdürülebilir şehirlere duyulan ihtiyaç
9. Hafta Yaşadığımız yol! - tüketim ve üretim kalıpları
10. Hafta Sürdürülebilir gelişme için ekoloji ve biyolojik çeşitliliğin korunması
11. Hafta İklim değişikliği: bilim ve tartışma
12. Hafta İklim Değişikliği: Piyasa bazlı çözümler
13. Hafta -Sektörel Zorluklar: Enerji ve Ulaştırma -Sektörel Zorluklar: Tarım
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Önerilen Okuma Listesi: Bache, Ian and Stephen George. Politics in the European Union. Oxford: Oxford University Press, 2006. Baker, Susan. “Environmental values and climate change policy: Contrasting the European Union and the United States.” In Values and Principles in European Union Foreign Policy. Edited by Sonia Lucarelli and Ian Manners, 77-96. New York: Routledge, 2007. Brenton Tony. The Greening of Machiavelli; The Evolution of International Environmental Politics. London: Earthscan, 1994. Collins, Lynda. “Environmental Rights for the Future? Intergenerational Equity in the EU.” RECIEL 16(3), 2007, pp. 321-331. Connelly, J and Graham Smith. Politics and the Environment: From Theory to Practice. London: Routledge, 1999. Deudney, Daniel. “Global Environmental Rescue and the Emergence of World Domestic Politics”, pp. 280-305 In The State and Social Power in Global Environmental Politics. Edited by Ronnie Lipschutz. and Ken Coca, 280-305. New York: Columbia University Press, 1993. Devetak R., Anthony Burke and Jim George (eds). An Introduction to International Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. Eckersley, Robyn. “Global Environmental Politics.” In An Introduction to International Relations: Australian Perspective. Edited by Richard Devetak, Anthony Burke and Jim George, 362-372. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. Falkner, Robert “The European Union as a 'Green Normative Power”? EU Leadership in International Biotechnology Regulation.' Center for European Studies Working Paper Series 140, Harvard University, November 2006. Falkner, Robert. “The New Geopolitics of Climate Change after Copenhagen”, World Economic Forum, Industry Vision, January 2010. Jordan, Andrew (ed). Environmental Policy in the European Union. ( 2nd ed.) , London: Earthscan, 2005. Kelemen, R.D. and Vogel D.,Trading Places: The Role of the United States and the European Union in International Environmental Politics, Comparative Political Studies 43(4) 427-456 © 2010 SAGE Publications Knill, Christoph and Duncan Liefferink. Environmental Politics in the European Union. New York: Manchester University Press, 2007. Lipschutz, R. and Ken Coca (eds). The State and Social Power in Global Environmental Politics. New York: Columbia University Press, 1993. Lucarelli, Sonia and Ian Manners (eds). Values and Principles in European Union Foreign Policy. New York: Routledge, 2007. McCormick, J. Understanding the European Union: A Concise Introduction.. New York : Palgrave MacMillan, 2005. Porter, Gareth and Janet Welsh Brown. Global Environmental Politics. (3rd ed.) U.S. : Westview Press, 2000. Stafford, Sue. “Intellectual Virtue in Environmental Ethics.” Environmental Ethics, Winter 2010, Vol.32, pp. 339-352. Vogler, John. “Future Directions: The atmosphere as a global commons.” Atmospheric Environment, 2001, 35, pp. 2427-2428. Vogler, John. “The institutionalization of trust in the international climate regime”, Energy Policy (2010), 38: 2681-2687. Ydersbond, Inga Margrete and Marius, Stoylen Korsnes. ’What drives investment in wind energgy? A comparative study of China and the European Union.’ Energy Research and Social Science, 12, 2016, 50-61. Zito, Anthony R. “The European Union as an Environmental Leader in a Global Environment.” Globalizations December 2005, Vol 2 (3), pp. 363-375.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PQ

1

PQ

2

PQ

3

PQ

4

PQ

5

PQ

6

PQ

7

PQ

8

PQ

9

PQ

10

PQ

11

PQ

12

PQ

13

O1

  X

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2

  X

 

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

 

 

 

 

O3

  X

 

  X

  X

  X

  X

  X

  X

 X

 

 

 

 

O4

 

 

  X

  X

 

  X

  X

  X

 

 

 

 

 

O5

 

 

 

 

 

  X

  X

  X

  X