HUK309(1)


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Ceza Hukuku Özel Hükümler HUK309 Hukuk Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28x2 56 2 3

Ders Sorumluları Doç.Dr. Ali İhsan ERDAĞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı Ceza Hukukunun temel ilke ve yöntemlerinin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği Ceza Hukuku Özel Hükümler dersi, esas itibariyle Türk Ceza Kanunu’nun Özel Hükümler bölümünü kapsamaktadır. Bu çerçevede, Türk Ceza kanunu Özel hükümler bölümünde yer alan suç grupları açıklanacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) -Ceza Hukuku Özel Hükümler konusunda kaynak bilgisi, temel kaynakları kullanabilme, okuduğunu anlayabilme ve yorumlayabilme becerisi -Özel suç tipleri konusunda bilgilenme -Özel suç tiplerini birbirinden ayırt edebilme becerisi -Ceza Hukuku Özel Hükümler problemlerini çözebilme kapasitesi -Muhakeme yeteneğinin gelişimi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma/Ceza Hukuku Özel Hükümlere Giriş
2. Hafta Uluslar arası Suçlar: Soykırım Suçu/İnsanlığa Karşı Suçlar
3. Hafta Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Suçları
4. Hafta Kişilere Karşı Suçlar 1-Hayata Karşı Suçlar: Kasten İnsan Öldürme Suçu
5. Hafta Taksirle İnsan Öldürme ve İntihara Yönlendirme Suçları
6. Hafta Kişilere Karşı Suçlar 2- Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar: Kasten ve Taksirle Yaralama
7. Hafta Kişilere Karşı Suçlar 3-İşkence ve Eziyet Suçları
8. Hafta Kişilere Karşı Suçlar 4-Çocuk Düşürme, Düşürtme ve Kısırlaştırma Suçları
9. Hafta Kişilere Karşı Suçlar 5-Cinsel Suçlar: Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz Suçları
10. Hafta Kişilere Karşı Suçlar 6-Cinsel Suçlar: Çocukların Cinsel İstismarı/Reşit Olmayanla Cinsel İlişki
11. Hafta Kişilere Karşı Suçlar 7-Hürriyete Karşı Suçlar: Tehdit ve Cebir
12. Hafta Kişilere Karşı Suçlar 8-Hürriyete Karşı Suçlar: Hürriyeti Tahdit ve Siyasi Hakların Kullanımının Engellenmesi Suçları
13. Hafta Hürriyete Karşı Suçlar: Konut Dokunulmazlığının ve İş/Çalışma Özgürlüğünün İhlali Suçları
14. Hafta Şerefe Karşı Suçlar: Hakaret
15. Hafta Şerefe Karşı Suçlar: Hakaret/Kişinin Hatırasına Hakaret Suçları
16. Hafta Özel Hayata Karşı Suçlar: Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali
17. Hafta Özel Hayata Karşı Suçlar: Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması/Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçları
18. Hafta Malvarlığına Karşı Suçlar: Hırsızlık
19. Hafta Malvarlığına Karşı Suçlar: Yağma/Senedin Yağması Suçları
20. Hafta Malvarlığına Karşı Suçlar: Mala Zarar Verme
21. Hafta Malvarlığına Karşı Suçlar: Güveni Kötüye Kullanma/Dolandırıcılık/Suç Eşyasının Satın Alınması Suçları
22. Hafta Topluma Karşı Suçlar 1- Uyuşturucu veya Uyarı Madde Ticareti ve Kullanılması Suçları
23. Hafta Topluma Karşı Suçlar 2- Kamu Güvenine Karşı Suçlar: Belge Kavramı/Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik Suçları
24. Hafta Topluma Karşı Suçlar 3-Aile Düzenine Karşı Suçlar: Birden Çok Evlilik/Hileli Evlenme/Dini Nikah/Aynı Konutta Yaşayan Efrada Kötü Muamele/Disiplin Yetkisinin Kötüye Kullanılması Suçları
25. Hafta Topluma Karşı Suçlar 4-Aile Düzenine Karşı Suçlar: Çocuğun Soybağını Değiştirme/Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonması / Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali Suçları
26. Hafta Millete ve Devlete Karşı Suçlar 1- Kamu İdaresine Karşı Suçlar: Kamu Görevlisi Kavramı/Görevi Kötüye Kullanma/Zimmet Suçları
27. Hafta Millete ve Devlete Karşı Suçlar 2- Kamu İdaresine Karşı Suçlar: İrtikap ve Rüşvet Suçları
28. Hafta Adliyeye Karşı Suçlar: İftira/Suç Uydurma/Yalan Tanıklık Suçları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Prof.Dr.Durmuş Tezcan/ DoçDr.Mustafa Ruhan Erdem/Yrd.Doç.Dr.Murat Önok, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Seçkin Yayınları, Ankara.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

ÖÇ2

5

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

4

 

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

5

 

ÖÇ5

4

 

4

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

ÖÇ2

5

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

4

 

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

5

 

ÖÇ5

4

 

4

 

 

 

 

4