HUK309


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Ceza Hukuku Özel Hükümler (Yıllık) HUK309 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28x2 56 2 2,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Seydi KAYMAZ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Çeşitli suç tiplerinin incelenmesi; mevzuat, uygulama ve doktrindeki görüşler çerçevesinde değerlendirme ve yorum yapma yetkinliğinin kazandırılması
Dersin İçeriği Ceza hukuku özel hükümlere ilişkin genel bilgiler, suç tiplerinin incelenmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) -Mevzuatı öğrenme -Yargıtay kararlarını yorumlama ve tartışma becerilerinin kazandırılması -Ceza Hukuku Özel Hükümler konusunda kaynak bilgisi, temel kaynakları kullanabilme, okuduğunu anlayabilme ve yorumlayabilme becerisi -Özel suç tipleri konusunda bilgilenme -Özel suç tiplerini birbirinden ayırt edebilme becerisi -Ceza Hukuku Özel Hükümler problemlerini çözebilme kapasitesi -Muhakeme yeteneğinin gelişimi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma, Genel Hükümler-Özel Hükümler İlişkisi, Suçların Tasnifi Gereği
2. Hafta Kişilere Karşı Suçlar, Hayata Karşı Suçlar: Kasten Öldürme Suçu
3. Hafta Kasten Öldürme Suçu, Suçun Ağırlaştırıcı Nedenleri
4. Hafta Kasten Öldürme Suçunun Ağırlaştırıcı Nedenleri; Kasten Öldürmenin İhmalî Davranışla İşlenmesi
5. Hafta Taksirle Öldürme Suçu; İntihara Yönlendirme Suçu
6. Hafta Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar: Kasten Yaralama, Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama
7. Hafta Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama; Kasten Yaralamanın İhmalî Davranışla İşlenmesi
8. Hafta Taksirle Yaralama; İşkence ve Eziyet
9. Hafta Çocuk Düşürtme ve Çocuk Düşürme Suçları
10. Hafta Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar: Cinsel Saldırı, Nitelikli Cinsel Saldırı
11. Hafta Çocukların Cinsel İstismarı ve Suçun Nitelikli Halleri
12. Hafta Reşit Olmayanla Cinsel İlişki; Cinsel Taciz
13. Hafta Hürriyete Karşı Suçlar: Tehdit, Cebir ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma
14. Hafta Konut Dokunulmazlığının İhlali, Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma
15. Hafta Şerefe Karşı Suçlar: Hakaret, Kişinin Hatırasına Hakaret
16. Hafta Özel Hayata ve Hayatın Gizli alanına Karşı suçlar: Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme suçu ve Nitelikli Halleri, Verileri Yok Etmeme
17. Hafta Malvarlığına Karşı Suçlar: Hırsızlık, Suçun Ağırlaştırıcı ve Hafifletici Nedenleri
18. Hafta Yağma ve Mala Zarar Verme Suçları
19. Hafta Güveni Kötüye Kullanma, Dolandırıcılık, Dolandırıcılık Suçunun Ağırlaştırıcı Nedenleri
20. Hafta Topluma Karşı Suçlar: Kamu Güvenine Karşı Suçlar; Resmî Belgede Sahtecilik, Özel Belgede Sahtecilik ve Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçları
21. Hafta Kamu Barışına Karşı Suçlar; Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit, Suç İşlemeye Tahrik, Suçu ve Suçluyu Övme, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Kanunlara Uymamaya Tahrik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Aile Düzenine Karşı Suçlar; Kötü Muamele
22. Hafta Bilişim Alanında Suçlar: Bilişim Sistemine Girme; Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme
23. Hafta Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçları, Yasak Cihaz veya Programlar
24. Hafta Millete ve Devlete Karşı Suçlar: Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar; Zimmet ve İrtikâp Suçları
25. Hafta Rüşvet ve Nüfuz Ticareti Suçları
26. Hafta Görevi Kötüye Kullanma Suçu, Pratik Çalışma
27. Hafta Adliyeye Karşı Suçlar: İftira, Suç Uydurma, Yalan Tanıklık, Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs, Suçu Bildirmeme Suçları
28. Hafta Pratik Çalışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - HAFIZOĞULLARI, Zeki/ÖZEN, Muharrem, Ceza Hukuku Özel Hükümler Kişilere Karşı Suçlar, US-A Yay. - HAFIZOĞULLARI, Zeki/ÖZEN, Muharrem, Ceza Hukuku Topluma Karşı Suçlar, US-A Yay. - HAFIZOĞULLARI, Zeki/ÖZEN, Muharrem, Ceza Hukuku Devlete ve Millete Karşı Suçlar, US-A Yay. - TOROSLU, Nevzat/TOROSLU, Haluk, Ceza Hukuku Özel Kısım, Savaş Yayınevi
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ12

PQ13

O1

 

 

 

3

 

5

 

 

 

 

 

 

 

O2

 

 

 

 

 

5

 

 

4

 

 

4

 

O3

4

 

 

3

 

 

5

 

 

 

 

5

 

O4

 

 

 

4

 

 

 

3

 

3

 

 

 

O5

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

5