HUK332


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Hukuki Okuma ve Yazma IV (İngilizce) HUK332 Hukuk Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
14x3 42 3 3

Ders Sorumluları Av. Mustafa Bozcaadalı
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Çağdaş Hukuku, İngilizce olarak okuyabilmek ve gerektiğinde sözlü olarak açıklayabilmek.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) -İngilizce olarak Türk hukukunun temel kavram ve sözleşmelerini anlayıp değerlendirebilmek. -İngilizce resmi hukuk metinlerini okuyabilmek ve yorumlayabilmek -Temel hukuk disiplinlerinin kavramlarını İngilizce anlayabilmek ve çevirebilmek. -En az orta düzeyde İngilizce resmi bir hukuki metin çıkarabilmek -Hukuk sorunlarını resmi dilde anlayıp çözümleyebilmek.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Genel Giriş
2. Hafta Ticaret Hukuku - Bono
3. Hafta Ticaret Hukuku - Poliçe
4. Hafta Ticaret Hukuku - Çek
5. Hafta İdare Hukuku - İptal Davaları
6. Hafta İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Ceza Hukuku - Dolandırıcılık
9. Hafta Ceza Hukuku - Belgede Sahtecilik
10. Hafta Ceza Hukuku - Güveni Kötüye Kullanma Suçu
11. Hafta Avukatlık Sözleşmesi
12. Hafta Eser Sözleşmesi
13. Hafta Boşanma ve Fer'ileri
14. Hafta Genel Tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

  

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

4

 5

ÖÇ2

  

 

 

 

 

 4

 4

 

 

 

 

 5

ÖÇ3

 4

 

 

 

 3

 

 

 

 

 4

 

 

 5

ÖÇ4

 

 

 4

 

 

 

 

 4

 

 

 

 

 5

ÖÇ5

 

 

 3

 

 

 

 

 4

 

 

 

5