HUK117


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Özel Hukukun Temel Kavramları (İngilizce) HUK117 Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14x2 28 2 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Selin ÖZDEN MERHACI
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencinin, özel hukukun temel kavramları hakkında temel bilgileri edinmesini sağlamak ve alana özgü dil becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği Dersin içeriği, özel hukukun alt dallarına ilişkin temel bilgi ve terimlerden oluşmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1.Özel hukukun temel kavramları hakkında bilgi edinir. 2.Özel hukuka ilişkin kavram ve kuralları ilişkilendirir ve sıralar. 3.Hukukun alt dalları arasındaki ilişkiyi kurar. 4.Alana ilişkin dil becerilerini geliştirir. 5.Alana ilişkin geliştirdiği dil becerilerini meslek hayatında kullanır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kural Nedir? Kuralların Özellikleri Nelerdir? Hukuk Kuralları, Ahlak Kuralları, Din Kuralları, Davranış Kuralları
2. Hafta Hukukun Kaynakları, Normlar Hiyerarşisi, Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı
3. Hafta Hukukun Alt Dalları Büyük Hukuk Çevreleri (Kıta Avrupası Hukuku-Anglo-Amerikan Hukuku)
4. Hafta Türk Medeni Kanunu’nun Genel Hükümleri, Kişiler Hukuku
5. Hafta Family Law, Law of Succession
6. Hafta Eşya Hukuku, Borçlar Genel Hukuku
7. Hafta Law of Obligations (General Provisions) II, Law of Obligations (Contractual Relations)
8. Hafta Genel Tekrar-Sınava Yönelik Hazırlık
9. Hafta Ticaret Hukuku
10. Hafta Kıymetli Evrak Hukuku
11. Hafta Uluslararası Özel Hukuk, Medeni Usul Hukuku
12. Hafta Deniz Hukuku, Sigorta Hukuku
13. Hafta İş Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku
14. Hafta Genel Tekrar-Sınava Yönelik Hazırlık
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Korkusuz R./İpekel Kayalı F.: Turkish Private Law, Ankara 2018.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

4

 

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

3

  

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

3

 

 

 5

 

  

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 5

 

 

 

   

 

 

 3

 

 3

 

ÖÇ5

 

   

 5