EKO102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Makro Ekonomi II (İngilizce) EKO102 Hukuk Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
14x3 42 3 4

Ders Sorumluları Prof. Dr. Hakan Naim ARDOR
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı - Makro ekonominin temel kavramları; - Toplam talep-toplam arz modeli; - Toplam harcamaların gelir düzeyini nasıl belirlediği; - Para ve maliye politikalarının işlevleri; - Ekonomik büyüme ve kalkınma konuları hakkında edinilecek bilgi sayesinde, ekonomik sorunları global açıdan ele alma ve çözüm getirebilme yeterliğine kavuşulmasıdır.
Dersin İçeriği Makro ekonomi dersi, millî gelir, temel makro ekonomik sorunlar ve politika araçları, gelir ve fiyat düzeyinin belirlenmesi, toplam gelir-toplam harcamalar modeli, kamu bütçesi ve maliye politikası, para teorisi ve politikası, uluslararası finans, ekonomik büyüme ve kalkınma konularını sistematik bir şekilde inceleyen bir bilim dalıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) - Makro ekonominin temel kavramlarını düzgünce kullanabilmek - Para ve maliye politikalarını anlayabilmek - Hukuk ve makro ekonominin kesişim alanlarını ve ekonominin hukuka olan etkisini görebilmek - Ekonominin tarihsel gelişimi ile hukukun tarihsel gelişiminin kıyaslaması yapabilmek - Devletler arası ilişkilerde ve devletlerarası hukukta makro ekonominin etkisi kavrayabilmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Temel Kavramlar
2. Hafta Makroekonomiye Genel Bir Bakış
3. Hafta Milli Gelir
4. Hafta Temel Makroekonomi Sorunları ve Politika Araçları
5. Hafta Gelir ve Fiyat Düzeyinin Belirlenmesi: Toplam Talep-Toplam Arz Modeli
6. Hafta Toplam Harcamaların Gelir Düzeyini Belirlemesi: Toplam Gelir-Toplam Harcamalar Modeli
7. Hafta Kamu Bütçesi ve Maliye Politikası
8. Hafta Para ve Bankacılık
9. Hafta Para Teorisi ve Para Politikası
10. Hafta Enflasyon
11. Hafta Uluslararası Ticaret
12. Hafta Uluslararası Finans
13. Hafta Ekonomik Büyüme ve Ekonomik Kalkınma
14. Hafta Uygulamalar ve Çözümleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Case,Fair,Oster, Principles of Economics, Pearson
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 5

 4

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

ÖÇ2

 

3

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

3

 

 

4

 

 

 4

 

 

 

 

 

ÖÇ4

  

 

 

 

 5

 

 

 

 

 

4

 

ÖÇ5

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4