HUK316


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Hukuk Sosyolojisi (İngilizce) HUK316 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
14x3 - - - - 42 3 3

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Serdar Ünver
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı Hukuk Sosyolojisinin temel ilke ve yöntemlerinin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği Hukuk Sosyolojisi tanımı, sorunları ve tarihsel gelişiminin incelendiği derste, günümüz toplum ve hukuk sistemlerine etki eden temel akımlar tahlil edilerek tartışılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) -Hukuk Sosyolojisinin genel tarihi gelişimini hakkında bilgilenme -Hukuk Sosyolojisini şekillendiren tarihi kişiliklerin düşünceleri hakkında tartışabilme yetisi -Sosyolojik bir problemi ortaya koyup tahlil edebilme becerisi -Konuya ilişkin temel kaynaklara ulaşıp araştırma yapabilme becerisi -Muhakeme yeteneğinin gelişimi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş- Hukuk Sosyolojisinin Bilimler Arasındaki Yeri
2. Hafta Hukuk Sosyolojisi, Sosyolojinin Bir Uzmanlık Dalıdır
3. Hafta Pozitif Bir Bilim Dalı Olarak Hukuk Sosyolojisi Hukukun Değişik Görüş Açılarından İncelenmesi
4. Hafta Hukuk Sosyolojisi Niçin Gereklidir?
5. Hafta Hukuk Sosyolojisinin Konusu, Bölümleri
6. Hafta Teorik Hukuk Sosyolojisinin Tanımı
7. Hafta Teorik Hukuk Sosyolojisinin Konusu
8. Hafta Sistematik Hukuk Sosyolojisi: Hukukun Gerçek Kaynakları
9. Hafta Hukuki Tipoloji: Topluluk Tipleri ve Yarattıkları Hukukun Özellikleri
10. Hafta Jenetik Hukuk Sosyolojisi: Hukuk ve Değişme
11. Hafta Hukuk Sosyolojisinin Hukuk Tarihindeki Kökleri: Genel Olarak
12. Hafta Hukuk Sosyolojisinin Hukuk Tarihindeki Kökleri: Aristo
13. Hafta Hukuk Sosyolojisinin Hukuk Tarihindeki Kökleri: İbni Haldun
14. Hafta Hukuk Sosyolojisinin Hukuk Tarihindeki Kökleri: Montesquieu
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar GÜRKAN, Ülker, Hukuk Sosyolojisine Giriş, Seçkin Yayınları, Ankara.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

  

ÖÇ2

4

   

 

 4

 

 

 

 

 

 4

 

ÖÇ3

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 4

 

ÖÇ4

 4

 

 

 

  

4

 

 

 

 4

 

 

ÖÇ5

 

4

  

 

 

 

 

 

 

 

 5