HUK237


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk (İngilizce) HUK237 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
14x2 28 2 2,5

Ders Sorumluları Doç. Dr. Ö. YÜCEL/ Dr. Öğr. Üyesi M.ŞAHİN/ Dr. Öğr. Üyesi F.S. ŞAHİN / Dr. Öğr. Üyesi N. DEMİRAY
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Hukuki ve toplumsal sorunları uluslararası hukuk bağlamında, toplumsal cinsiyete ilişkin bakış açısıyla değerlendirmek
Dersin İçeriği Derste toplumsal cinsiyete ilişkin temel kavramlar yanında feminizm ve feminist hukuk teorisi, queer teori, toplumsal cinsiyetin medeni hukukla ilişkisi, ev içi şiddet ve cinsiyet temelli şiddetle mücadelenin hukuksal yolları, eşitlik ve ayrımcılık ile nefret söylemi ve nefret suçları ve kesişimsellik ele alınmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. İnsan haklarına ilişkin toplumsal sorunları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Hukuki sorunları değerlendirirken toplumsal cinsiyete ilişkin bakış açısına sahip olma 3. Toplumsal cinsiyet sorunlarına uluslararası hukuk çerçevesinden bakabilme 4. Hukuk sorunlarını feminist hukuk teorisi bağlamında değerlendirebilme 5. Hukuk literatürünü tarayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, cinsiyet, cinsiyet kimliği, toplumsal cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim ve cinsel özellikler - Dr. Öğr. Üy. Muhittin Şahin
2. Hafta Toplumsal cinsiyetin inşası: Toplumsal ve hukuksal normlar – Dr. Öğr. Üy. Muhittin Şahin Kamusal ve özel alan – Dr. Öğr. Üy. F. Süzgün Şahin
3. Hafta Feminist teori ve uygulama, feminizmin dalgaları – Dr. Öğr. Üy. F. Süzgün Şahin
4. Hafta Feminist hukuk teorisi – Dr. Öğr. Üy. F. Süzgün Şahin
5. Hafta Toplumsal cinsiyetin yıkımı: Queer teori – Dr. Öğr. Üy. Muhittin Şahin
6. Hafta Toplumsal cinsiyete ilişkin iç hukuk düzenlemelerine eleştirel yaklaşım: Cinsiyet kimliğinin yasal olarak tanınması, erken, çocuk yaşta ve zorla evlilikler, aile adı, üreme hakları – Dr. Öğr. Üy. Özge Yücel
7. Hafta Cinsiyet temelli şiddet, şiddet türleri, Mahrem (yakın) ilişkilerde şiddet: Ev içi şiddet and flört şiddeti – Dr. Öğr. Üy. Özge Yücel
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Sinema filmi gösterimi
10. Hafta Cinsiyet temelli şiddet ve ev içi şiddetle mücadelede bütüncül yaklaşım, şiddet ve ayrımcılık ilişkisi – Dr. Öğr. Üy. Özge Yücel
11. Hafta Eşitlik ilkesi: şekli ve maddi eşitlik Olumlayıcı eylemler (Pozitif ayrımcılık) – Dr. Öğr. Üy. Nezahat Demiray
12. Hafta Ayrımcılık yasağı, ayrımcılığın türleri – Dr. Öğr. Üy. Nezahat Demiray
13. Hafta Nefret söylemi ve nefret suçları – Ar. Gör. Gökçe Serim
14. Hafta Kesişimsellik ve "Empati Oyunu", Rawls'ın perspektifiyle "Bilgisizlik Peçesi" - Dr. Öğr. Üy. Özge Yücel, Dr. Öğr. Üy. F. Süzgün Şahin Forum Tartışması - Asst. Prof. Dr. Nezahat Demiray, Asst. Prof. Dr. Muhittin Şahin, Res. Assist. Gökçe Serim
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%) Students must have minimum attendance of 50%. If the students attend %80, 5 points will be added to the final exam points.
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Annamarie Jagose, Queer Theory - An Introduction, New York University Press, New York 1996 Bonita Meyersfeld, Domestic Violence and International Law, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon 2012 Catherine A. MacKinnon, Toward a Feminist Theory of the State, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1989 Gülriz Uygur ve Nadire Özdemir (Editörler), Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 5

4

 5

4

 3

4

5

 5

 3

 3

 

 5

 5

ÖÇ2

5

3

4

3

 

5

 

3

 3

 3

 5

 5

ÖÇ3

4

3

4

4

5

 4

3

 

 3

 

 5

ÖÇ4

 4

3

 3

 3

 

 

5

5

4

 3

5

 5

ÖÇ5

3

  

 4

 4

 5

4

 

3

 5

3

 4