HUK107


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Roma Hukuku HUK107 Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14x3 42 3 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Ümit Vefa ÖZBAY
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Güncel hukuk sistemimizle özellikle medeni hukukla roma hukukunun bağlantılarını kurmak ve medeni hukukun temellerini daha iyi açıklamak.
Dersin İçeriği Özel hukuk alanında Avrupa hukukunun temelini oluşturan Roma İmparatorluğu hukuk sistemini inceleyen bir bilim dalıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersi başarıyla tamamlayan bir öğrencinin; • Hukuk nosyonunu siyasi ve tarihi açıdan inceleyebilmesi, • Roma hukukunun temel kavramları hakkında bilgi sahibi olması, • Avrupa hukuk sisteminin kaynağı olarak Roma hukukunu değerlendirebilmesi, • Türkiye’de kabul edilen medeni hukuk sistemi ile Roma hukukunu karşılaştırabilmesi • Çağdaş hukuk sisteminin daha iyi öğretilmesi, anlaşılması ve açıklanması bağlamında Roma hukukunun işlevini tartışabilmesi beklenmektedir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tarihi giriş, genel kavramlar
2. Hafta Roma hukukunun siyasi ve tarihi dönemleri
3. Hafta Roma hukukunun kaynakları
4. Hafta Hak ve dava kavramı, hak ehliyeti, fiil ehliyeti
5. Hafta Hukuki işlem ve hukuki işlem ehliyeti, kişilerin ve kölelerin ehliyet durumları
6. Hafta Hukuki işlem kavramı ve hukuki işlem çeşitleri
7. Hafta Şart ve vade kavramları, temsil
8. Hafta Hukuki işlemlerin hükümsüzlük nedenleri, haksız fiiller
9. Hafta Yargılama sistemleri ve Roma usul hukukunun ana hatları
10. Hafta Borç kaynakları, akitler ve akit türleri, rızai, ayni, sözlü,yazılı akitler
11. Hafta Anlaşmalar, hukuki işlem benzerleri, borçları sona erdiren nedenler
12. Hafta Eşya hukuku ayni hak kavramı, çeşitleri, özellikleri
13. Hafta Mülkiyet ve türleri, kısıtlanması
14. Hafta Zilyetlik ve türleri, sınırlı ayni haklar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Roma Hukuku Temel Kavramlar Tarihi Giriş ve Hakların Korunması - Prof. Dr. Özcan ÇELEBİCAN Roma Eşya Hukuku - Prof.Dr. Özcan ÇELEBİCAN Roma Borçlar Hukuku - Prof. Dr. Türkan RADO Roma Özel Hukuku Uygulamalı Çalışmaları - Prof. Dr. Cengiz KOÇHİSARLIOĞLU / Prof. Dr. Özlem SÖĞÜTLÜ
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

4

 

5

 

4

4

 

 

 

4

 

 

ÖÇ2

5

4

5

4

 

 

4

 

4

 

 

 

 

ÖÇ3

4

 

4

4

 

4

 

4

 

 

5

 

 

ÖÇ4

 

4

 

 

 

 

3

5

 

 

4

5

 

ÖÇ5

4

 

4

5

 

 

 

4

4