HUK315


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Hukuk Felsefesi HUK315 Hukuk Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
14X3 14x3 - - - - 42 3 3

Ders Sorumluları Prof.Dr. Kadir CANGIZBAY
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı Hukuk Felsefesinin temel ilke ve yöntemlerinin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği Hukuk Felsefesinin sorunları ve tarihsel gelişiminin incelendiği derste, günümüz hukuk sistemlerine etki eden temel hukuk akımları tahlil edilerek tartışılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) -Hukuk Felsefesinin genel tarihi gelişimini hakkında bilgilenme -Hukuk Felsefesini şekillendiren tarihi kişiliklerin düşünceleri hakkında tartışabilme yetisi -Hukuk felsefesindeki bir sorunu ortaya koyup tahlil edebilme becerisi -Konuya ilişkin temel kaynaklara ulaşıp araştırma yapabilme becerisi -Muhakeme yeteneğinin gelişimi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş- Hukuk Hakkındaki İncelemelerin Niteliği
2. Hafta Hukuk Felsefesinin Temel Sorunları, Hukuk Felsefesi İncelemeleri, Ahlak Sorunu, Ahlak ve Hukuk
3. Hafta Temel Norm Varsayımı ve Hukukta Muhakeme Sorunu
4. Hafta Hukukta Amaç Sorunu
5. Hafta Tabii Hukuk Akımı, İlk Çağ ve Orta Çağda Tabii Hukuk
6. Hafta Yeni Çağda Tabii Hukuk, Grotius, Hobbes, Locke, J.J.Rousseau, Kant
7. Hafta Tarihçi Hukuk Okulu, Savigny ve Puchta
8. Hafta Faydacı Ahlak ve Hukuk Teorisi: Bireyci Faydacılık, Hume, Bentham, J.S.Mill
9. Hafta Sosyal Faydacılık, Jhering
10. Hafta Hukuki Pozitivizme Genel Bakış, Analitik Pozitivizm, Austin
11. Hafta Sosyolojik Pozitivizm, Duguit ve Normativist Pozitivizm, Kelsen
12. Hafta Varoluşçu Hukuk Teorisi, Cohn
13. Hafta Türk Hukuk Hayatında Hukuki Pozitivizmin ve Tabii Hukukun Etkisi Sorunu
14. Hafta Feminizm, Postmodernizm ve Hukuk
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar GÜRİZ, Adnan, Hukuk Felsefesi, Turhan Kitabevi, Ankara.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

3

 

 

5

3

3

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

5

 

3

 

5

 

 

 

 

 

4

 

ÖÇ3

3

4

2

 

 

 

3

4

 

 

 

4

 

ÖÇ4

 

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

3

 

ÖÇ5

5

5

3

 

 

 

 

4

 

 

 

5