HUK315


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Hukuk Felsefesi (İngilizce) HUK315 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
14X3 - - - - 42 3 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Serdar Ünver
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Adalet ve hak kavramları temelinde hukukun doğasının öğrenci tarafından kavranması ve hukuki düşünme ve hukuki argümantasyon becerisinin öğrenciye kazandırılması birincil hedeftir. Buz kırıcı olarak adlandırılan, önyargılara ve önceki öğrenmelere eleştirel bakmayı sağlayacak tartışmalar aracılığıyla; öğrencilerin farklı bakış açılarının varlığını öğrenmeleri, adaleti tek boyutlu olarak kavramamaları hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Dersin temel amacı öğrenciye hukuk felsefesi tartışmaları hakkında genel bir bilgi sunmaktır. Bu genel bilgiler ışığında, öğrencinin hukukun temel kavramlarının altındaki felsefi düşünceye dair kazanımları hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1) Tarihsel olarak hukuk felsefesinin gelişimi hakkında genel bir bilgiye sahip olunması. 2) Eleştirel düşünme yetisinin kazanılması. 3) Gerek kamu gerek özel hukuk derslerinin temel kavramlarının, soyut hukuk felsefesi tartışmalarından çıkarılacak biçimlendiğinin bilinmesi ve bu temelde ilgili kavramların altında yatan “felsefi düşüncenin” öğrenilmesi. 4) Hukukun kuraldan ibaret olmadığının, arkasında insanlık tarihiyle yaşıt bir düşünme geleneğinin ve pratiğinin olduğunun farkına varılması. 5) Nedensellik bağı kurma yetisinin geliştirilmesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma ve hukukun ne olduğuna dair buz kırıcı tartışmalar
2. Hafta Klasik doğal hukuk düşüncesi, hukuk-ahlak tartışmaları.
3. Hafta Modern doğal hukuk düşüncesi ve hukuk-ahlak tartışmaları.
4. Hafta Sosyal sözleşme teorisi
5. Hafta Klasik hukuki pozitivizm, Bentham
6. Hafta Klasik hukuki pozitivizm, Austin
7. Hafta Bentham ve Austin üzerinden egemen-hukuk ilişkisi.
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Modern hukuki pozitivizm: Kelsen, Hart
10. Hafta Doğal hukuk ve hukuki pozitivizm karşılaştırması, buz kırıcı bir konu eşliğinde tartışmalar ve ders için hazırlanmış özel oyunlar
11. Hafta Dworkin ve Hukukun Ahlaki Bütünlüğü ile pozitivizm ve doğal hukuk karşılaştırması.
12. Hafta Hukuki realizm: Amerikan hukuki realizmi ve İskandinav Hukuki Realizmi
13. Hafta Eleştirel Teori, Feminist Hukuk Teorisi, Marksist Hukuk Teorisi
14. Hafta Dönem Sonu Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Hukuk Kuramını Anlamak, Raymond Wacks, Astana, Eylül 2017, Ankara. Hukuk Felsefesi Yasemin Işıktaç, Filiz Kitabevi, Ekim 2018, İstanbul. Hukuk Felsefesi, Adnan Güriz, Siayasal Kitabevi, Haziran 2018, Ankara. Felsefe, Sosyoloji, Hukuk ve Devlet, Niyazi Öktem, Ahmet Ulvi Türkbağ, Der Yayınları, Ekim İstanbul. Antigone, Sophocles. Hakları Ciddiye Almak, R. Dworkin, Dost Yayınları, 2007, Ankara. Edebiyat, Hukuk ve Sair Tuhaflıklar, Cemal Bali Akal, Yalçın Tosun, Dost Yayınları, Şubat 2016, A Hukuk Özgürlük ve Ahlak, H.L.A. Hart, Çeviren: Erol Öz, Dost yayınları, 2015, Ankara
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ12

PQ13

O1

 

 

 

3

 

5

 

 

 

 

 

 

 

O2

 

 

 

 

 

5

 

 

4

 

 

4

 

O3

4

 

 

3

 

 

5

 

 

 

 

5

 

O4

 

 

 

4

 

 

 

3

 

3

 

 

 

O5

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

5