HUK113


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Akademik Okuma ve Yazma I (İngilizce) HUK113 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14x4 56 4 5

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Salih Emre Geçin/ Öğr. Gör. Gülsen Pulatsü/ Öğr. Gör. Merve Özdemir/Öğr. Gör. Özlem Gençer
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul %30 İngilizce programına kayıtlı olmak gereklidir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin yabancı dilde okuduklarını ve işittiklerini kavramalarını sağlamak ve eleştirel düşündükleri şeyler hakkında yazmalarını sağlamaktır. Çok çeşitli metinleri okumak ve akademik kelime ögelerini öğrenmek, kendilerini hem yazılı hem de sözlü İngilizce olarak etkili bir şekilde ifade etme konusunda gelişme sağlar. Bu yolla öğrenciler, mesleki, sosyal ve kültürel yaşamlarında gerekli olan dil iletişimindeki zorluklarla etkili bir şekilde başa çıkmaktadır.
Dersin İçeriği •Yazma, okuma, dinleme ve konuşma konularında akademik becerilere sahip olabilmek • Etkili okuyabilmek için gerekli becerilere sahip olabilme. • Giriş, geliştirme ve sonuç bölümlerini içeren akademik bir metin yazabilmek • Akademik metinleri anlayıp analiz edebilmek • Akademik yazılar üretebilme
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) · İngilizce yazılmış akademik metinleri değerlendirir · Akademik İngilizce metinlerini eleştirel bir şekilde okur · Fikirleri ve argümanları anlar ve yorumlar · İlgili alanlarda akademik metinler yazabilir · Akademik yazım kurallarını bilir · Akademik yazı yapılarını kullanır · Farklı akademik türlerde yazın · Akademik İngilizce ile ilgili verilen konularda araştırma yapar
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse giriş, kurallar ve düzenlemeler
2. Hafta Making Connections Unit1 (p. 1-12) Writing Process & Paragraph Organization
3. Hafta Making Connections Unit 1 (p.13-22) Supporting Sentences Unity and Coherence
4. Hafta Making Connections Unit 1 (p. 23-32) Opinion Paragraph
5. Hafta Making Connections Unit 2 (p. 33-44) Quiz 1 Opinion Paragraph
6. Hafta Making Connections Unit 2 (p. 45-54) Cause/Effect Paragraph
7. Hafta Making Connections Unit 2 (p. 55- 64) (Revision/Worksheet etc.) Cause/Effect Paragraph (Revision)
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Making Connections Unit 3 (p. 65-76) Comparison/Contrast Paragraph
10. Hafta Making Connections Unit 3 (p. 77-86) Comparison/Contrast Paragraph
11. Hafta Making Connections Unit 3 (p. 87-96) Essay Writing Process
12. Hafta Making Connections Unit 4 (p. 98-109) Quiz 2 Essay Writing Process
13. Hafta Making Connections Unit 4 (p. 110-120) Essay Writing Process
14. Hafta Making Connections Unit 4 (p. 121-130) (Revision/Worksheet etc.) Revision
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar • İlk materyal Making Connections 1 Beceriler ve Akademik Okuma için Stratejiler (Cambridge) kitabıdır. • * İkinci materyal Akademik Yazı Paketidir. Eğitmeniniz her hafta dersten önce size sağlayacaktır.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

  

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 5

ÖÇ2

    

 

 

 4

 

 

 

 

 4

 

ÖÇ3

  

 

 

 

  3

 3

 3

 

 

 3

 

ÖÇ4

 

 

 

 

   

 

 

 

 3

 

 

ÖÇ5

 4