HUK113


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Akademik Okuma ve Yazma I (İngilizce) HUK113 Hukuk Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14x4 56 4 4

Ders Sorumluları Yrd. Doç. Dr. Neslihan Özkan/ Yrd.Doç.Dr. Faranak Abbaszad Tehrani/ Okt. Kerem Yazıcı
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul %30 İngilizce programına kayıtlı olmak gereklidir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı The aim of this course is enable the students comprehend what they read and hear in the foreign language .Learn the terminology and texts in their field ,express themselves effectively both in written and spoken English.Provide them language commmmuniation which is necessary in their Professional ,social and cultural life.
Dersin İçeriği READING:at the end of the term students read academic texts which are in different genre sand topics.Related with this, They can learn to find topic sentences,make predictions,find detailed information,find supporting ideas,understand the organization of the text and ,define the terms tha tdetermines the conclusion, and also grasp the differences between important and unimportant information.They learn the necessary skills to read effectively. WRITING:theylearnntowrıte an academictextwhichinvolvesintroduction,developmentandconclusionparts.Inaditiontothistheylearn how towrite a topicsentence ,thesisstatement ,andsupportingideas , byusingconjuctionandtransitionwordsthey can providecoherenceandunity. VOCABULARY: At theend of thetermstudents canlearnbothcommonacademicwordsandalsonewwordsthatareused in thecoursematerials.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) At theend of thecoursestudents : 1.Evaluatetheacademictextswritten in English 1.1.Read theacademic English textscritically. 1.2 Understandandcommentstheideasandarguments 2.Writeacademictexts in relatedfields. 21.Knows therules of academicwriting 2.2.Use stucture of academicwriting 2.3.Write in differntacademicgenres 3.make researchesacademic English literaturesurvey
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Introduction
2. Hafta Critical reading and writng
3. Hafta How to write a topic sentence
4. Hafta Supporting ideas
5. Hafta Reading subskills
6. Hafta Transition in paragraphs
7. Hafta Transition in paragraphs
8. Hafta Using conjuctions in paragraph writing
9. Hafta Exam
10. Hafta Descritive paragraphs
11. Hafta Reading and different types of paragraphs
12. Hafta Introduction and conclusion paragraphs
13. Hafta Reading with different techniques
14. Hafta Getting feedback
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1Course Book: Skill fulreading&writing Macmıllan Publishers 2012. Moreto Read 1/2 ,texts related to law Recommended Dictionaries: Longman Dictionary of Contemporary English Macmillan English Dictionary forAdv. Learners
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi