HUK239


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Çevre Sorunları (İngilizce) HUK239 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
14x2 - - - - - 28 2 2,5

Ders Sorumluları Dr. G. Aslı Sezer Özçelik
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı 1- Çevre sorunlarının temel terminolojisini öğrenmek. 2- Çevre sorunları ile ilgili kurumları öğrenmek. 3- Uluslararası anlaşmalar ve bunların ulusal düzenleyici sistem üzerindeki etkilerini öğrenmek. 4- Küresel çevre sorunlarının iş hayatına etkisini hukuki açıdan öğrenmek.
Dersin İçeriği Bu ders, öğrencilerin uluslararası hukuk rejimiyle bağlantılı olarak çevre sorunlarını anlamalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Çevre sorunları, dünya devletlerinin küresel ortak çıkarları ve gezegeni korumak için kritik önem taşıdığından, uluslararası hukukta zaten önemli bir yer tutmaktadır. Ders, iklim değişikliği, ozon tabakasının incelmesi, ormansızlaşma, türlerin neslinin tükenmesi gibi küresel çevresel zorlukların incelenmesini içerir. Ayrıca, küresel çevresel tehditler karşısında devletler, uluslararası kuruluşlar, çok uluslu şirketler ve sivil toplum kuruluşları gibi çeşitli uluslararası aktörlerin işlevlerini ve tepkilerini analiz eder. Avrupa Birliği'nin çevre sorunları ile ilgili küresel bir aktör olarak rolü de analiz edilecektir. Ders, esas olarak uluslararası hukuk disiplini perspektifinden öğretilse de, çevre felsefesi, siyaset bilimi ve ekolojik ekonomiyi bir araya getiren multidisipliner bir yaklaşıma ve amaca sahiptir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Çevre uluslararası rejimlerle nasıl ilişkilendirilebilir 2. Bir hukuk uzmanı küresel çevre sorunlarının çözümüne nasıl katkıda bulunabilir? 3. Çevresel sorunların çatışmayı, uluslararası güvenliği ve uluslararası politikayı sistem düzeyinde ve devlet düzeyinde nasıl etkilediği. 4. Çevre politikalarını şekillendirmede farklı aktörlerin rolü. 5. Küresel çevre sorunlarını değiştiren ve şekillendiren bir paydaş olarak işletmenin rolü.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş ve çevre sorunlarının arka planı
2. Hafta Küresel sorunlara bir yaklaşım olarak sürdürülebilirlik
3. Hafta Çevre politikalarını kim, nasıl şekillendiriyor?
4. Hafta Çevre sorunlarının gündemini belirlemede AB’nin rolü
5. Hafta Çevre ile ilgili başlıca uluslararası anlaşmalar
6. Hafta Çevre anlaşmalarının ulusal düzenlemeler üzerindeki etkisi
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Küresel bir sorun olarak ekosistem hizmetleri ve Biyoçeşitlilik
9. Hafta İklim değişikliği: Bilim ve tartışma
10. Hafta Küresel çevre sorunlarında iş dünyasının ve STK'ların rolü
11. Hafta Çevre sorunlarına piyasa bazlı çözümler ve yasal dayanakları
12. Hafta Çevre, Ticaret ve Finans
13. Hafta - Çevre ve uluslararası barış ve güvenlik -Genel Değerlendirme ve Soru-Cevap
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Recommended reading List: Bache, Ian and Stephen George. Politics in the European Union. Oxford: Oxford University Press, 2006. Baker, Susan. “Environmental values and climate change policy: Contrasting the European Union and the United States.” In Values and Principles in European Union Foreign Policy. Edited by Sonia Lucarelli and Ian Manners, 77-96. New York: Routledge, 2007. Brenton Tony. The Greening of Machiavelli; The Evolution of International Environmental Politics. London: Earthscan, 1994. Collins, Lynda. “Environmental Rights for the Future? Intergenerational Equity in the EU.” RECIEL 16(3), 2007, pp. 321-331. Connelly, J and Graham Smith. Politics and the Environment: From Theory to Practice. London: Routledge, 1999. Deudney, Daniel. “Global Environmental Rescue and the Emergence of World Domestic Politics”, pp. 280-305 In The State and Social Power in Global Environmental Politics. Edited by Ronnie Lipschutz. and Ken Coca, 280-305. New York: Columbia University Press, 1993. Devetak R., Anthony Burke and Jim George (eds). An Introduction to International Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. Eckersley, Robyn. “Global Environmental Politics.” In An Introduction to International Relations: Australian Perspective. Edited by Richard Devetak, Anthony Burke and Jim George, 362-372. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. Falkner, Robert “The European Union as a 'Green Normative Power”? EU Leadership in International Biotechnology Regulation.' Center for European Studies Working Paper Series 140, Harvard University, November 2006. Falkner, Robert. “The New Geopolitics of Climate Change after Copenhagen”, World Economic Forum, Industry Vision, January 2010. Jordan, Andrew (ed). Environmental Policy in the European Union. ( 2nd ed.) , London: Earthscan, 2005. Kelemen, R.D. and Vogel D.,Trading Places: The Role of the United States and the European Union in International Environmental Politics, Comparative Political Studies 43(4) 427-456 © 2010 SAGE Publications Knill, Christoph and Duncan Liefferink. Environmental Politics in the European Union. New York: Manchester University Press, 2007. Lipschutz, R. and Ken Coca (eds). The State and Social Power in Global Environmental Politics. New York: Columbia University Press, 1993. Lucarelli, Sonia and Ian Manners (eds). Values and Principles in European Union Foreign Policy. New York: Routledge, 2007. McCormick, J. Understanding the European Union: A Concise Introduction.. New York : Palgrave MacMillan, 2005. Porter, Gareth and Janet Welsh Brown. Global Environmental Politics. (3rd ed.) U.S. : Westview Press, 2000. Stafford, Sue. “Intellectual Virtue in Environmental Ethics.” Environmental Ethics, Winter 2010, Vol.32, pp. 339-352. Vogler, John. “Future Directions: The atmosphere as a global commons.” Atmospheric Environment, 2001, 35, pp. 2427-2428. Vogler, John. “The institutionalization of trust in the international climate regime”, Energy Policy (2010), 38: 2681-2687. Ydersbond, Inga Margrete and Marius, Stoylen Korsnes. ’What drives investment in wind energgy? A comparative study of China and the European Union.’ Energy Research and Social Science, 12, 2016, 50-61. Zito, Anthony R. “The European Union as an Environmental Leader in a Global Environment.” Globalizations December 2005, Vol 2 (3), pp. 363-375.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 5

4

 5

4

 3

4

5

 5

 3

 3

 

 5

 5

ÖÇ2

5

3

4

3

 

5

 

3

 3

 3

 5

 5

ÖÇ3

4

3

4

4

5

 4

3

 

 3

 

 5

ÖÇ4

 4

3

 3

 3

 

 

5

5

4

 3

5

 5

ÖÇ5

3

  

 4

 4

 5

4

 

3

 5

3

 4