EKO101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Mikro Ekonomi (İngilizce) EKO101 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14x3 42 3 4

Ders Sorumluları Prof. Dr. Hakan Naim ARDOR
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul %30 İngilizce programına kayıtlı olmak gereklidir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Mikro ekonominin ve piyasa ekonomisinin temel kavramları hakkında edinilecek bilgi sayesinde, ekonomik hayatta karşılaşılabilecek sorunlar hakkında zorlanmadan yorum yapabilme ve çözüm getirebilme yeterliğine kavuşulmasıdır. 
Dersin İçeriği Mikro ekonomi dersi, fiyat mekanizmasını, arz ve talep kavramlarını, esneklikleri, devletin fiyat kontrolünü, tüketici davranışı teorisini, üretim ve maliyetleri, tam rekabet piyasasını, monopol piyasasını, monopolcü rekabet piyasasını, oligopol piyasasını, faktör fiyatlandırmasını ve gelir dağılımını, piyasa başarısızlıklarını sistematik bir şekilde inceleyen bir bilim dalıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci; - uygulamada karşısına çıkacak sorunlardaki temel ekonomik kavramlara hakim olur, - Hukuk ve ekonomi bilgisini birleştirerek ikisi arasında uygulamada sık karşılaşılan sorunlara çözüm bulabilmesi beklenir.  -Ekonominin temel kavramlarını ve teorilerini öğrenir -Siyasal gelişmeleri ekonomik perspektifle değerlendirir. -Devlet müdahelelerini öğrenir, değerlendirir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Temel Kavramlar
2. Hafta Piyasa Ekonomisine Genel Bir Bakış
3. Hafta Fiyat Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat
4. Hafta Esneklikler
5. Hafta Devletin Fiyat Kontrolü
6. Hafta Tüketici Davranışı Teorisi
7. Hafta Üretim ve Maliyetler
8. Hafta Tam Rekabet Piyasası
9. Hafta Monopol Piyasası
10. Hafta Monopolcü Rekabet Piyasası
11. Hafta Oligopol Piyasası
12. Hafta Faktör Fiyatlandırması ve Gelir Dağılımı
13. Hafta Piyasa Başarısızlıkları ve Devletin Piyasalara Müdahalesi
14. Hafta Uygulamalar ve Çözümleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Case,Fair,Oster, Principles of Economics, Pearson
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 5

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

  

 4

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 3

 

 

 

 

 

 4

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 4