HUK311(1)


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İdari Yargılama Hukuku HUK311 Hukuk Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28x2 56 2 2,5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üy. Artuk Ardıçoğlu
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Kendine özgü bir yapısı olan idare hukuku ve idari yargı hakkında konuyla yakından ilgilenen kişiler dışında çok az kişi bilgi sahibidir. Oysa günümüzde hayatın her alanında devlet ve idare ile birey sürekli ilişki içindedir. Bu ilişki bazen idarenin tek yanlı işlemi şeklinde bazen de bir özel hukuk ilişkisi olarak karşımıza çıkmaktadır. İdarenin bir taraftan idare hukukuna tabi bir taraftan da özel hukuktan etkilenen yapısı, ayrıca idari işlem, kamu hizmeti gibi kendine has kavramları bulunması da konunun anlaşılması sorununu daha da arttırmaktadır. Bu nedenlerden ötürü idarenin taraf olduğu uyuşmazlıkları yani idari yargıyı iyi şeklide öğrenmek ve bilmek öğrencilerin meslek hayatlarında hakim, avukat veya başka herhangi bir meslek mensubu olduklarında onların bu konulara daha hakim olmalarını ve idarenin ve idari yargının işleyişini bilmelerini sağlayacaktır.
Dersin İçeriği İdari Yargı organlarının yapısı, görev ve yetkileri, idari davalar ve yargılama usulü, idari yargı kararlarının uygulanması işlenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İdari yargı organlarının, idari yargıda yer alan yüksek mahkemelerin ve ilk derece mahkemelerinin görev ve yetkilerinin tespit edilebilmesi İptal ve tam yargı davalarının; bunlarla birlikte idari eylem ve idari işlem kavramının idari yargılamadaki görünümünün somut olaylara uygulanabilmesi İdari yargılama usulü kanununda düzenlenen idari yargılamanın özelliklerinin belirlenmesi ve diğer yargılama usulleri arasındaki ayrımın yapılabilmesi İdari yargı alanında iptal ve tam yargı sorunları ile ilgili olarak dilekçeler yazabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İdarenin yargısal denetiminin önemi
2. Hafta İdari yargı kuruluşları
3. Hafta Yüksek Mahkemeler
4. Hafta Bölge idare mahkemeleri
5. Hafta İlk derece mahkemeleri
6. Hafta Özel mahkemeler
7. Hafta İdari yargının görev alanı
8. Hafta İdari yargının görev alanı
9. Hafta İdari uyuşmazlıklar ve davalar
10. Hafta İptal davasının özellikleri
11. Hafta İptal davasının kabul edilebilirlik şartları
12. Hafta İptal nedenleri
13. Hafta İptal davasının sonuçları
14. Hafta İptal Kararlarının yerine getirilmesi
15. Hafta Tam yargı davasının türleri
16. Hafta Tam yargı davasının kabul edilebilirlik şartları
17. Hafta Tam yargı kararlarının yerine getirilmesi
18. Hafta Tam yargı davasının sonuçları
19. Hafta İdari yargılama usulünde görev
20. Hafta İdari yargılama usulünde yetki
21. Hafta Görev ve yetki uyuşmazlıkları
22. Hafta Merci tayini
23. Hafta İdari davalarda taraf
24. Hafta Davanın açılması ve sonuçları
25. Hafta Yürütmenin durdurulması
26. Hafta İlk inceleme
27. Hafta Yargılama ve karar
28. Hafta Kanun yolları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) %40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) %60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

4

 

ÖÇ2

4

5

 

4

 

 

 

4

 

5

 

4

 

ÖÇ3

4

 

 

4

 

 

3

5

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

4

 

 

 

 

4

 

 

3

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

5