HUK311


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İdari Yargılama Hukuku (Yıllık) HUK311 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28x2 56 2 2,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Zehra Odyakmaz
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı İdarenin denetlenmesinin gerekliliğini kavrayabilmek, idarenin tarafı olduğu uyuşmazlıkları ve idari yargının işleyişini öğrenmeyi sağlamaktır.
Dersin İçeriği İdarenin yargı yolu ile denetlenmesinin gerekliliği ve usulünü tanıtan ve yargı dışı denetim hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmayı sağlayan derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- İdari yargı örgütünü tanımak, yargı yerlerinin görev ve yetkilerini tespit edilebilmek 2- İptal ve tam yargı davalarının koşullarını anlamak ve somut olaylarla ilişkilendirebilmek 3- İdari davaların açılması ve yürütülmesi bakımından İdari Yargılama Usulü Kanununu tanımak 4- İdari yargılamaya has kuralları ve özel durumları öğrenmek 5- İdarenin yargı dışı denetimi hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İdarenin denetlenmesi, idari yargı denetiminin kapsamı
2. Hafta İdari yargı denetiminin sınırları
3. Hafta İdari yargı örgütü, Danıştay
4. Hafta Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri, nöbetçi mahkemeler
5. Hafta İdari yargı görevlileri, idari yargının görev alanı
6. Hafta İdari yargının görev alanı dışında kalan uyuşmazlıklar
7. Hafta İdari yargının görev alanı dışında kalan uyuşmazlıklar
8. Hafta Uyuşmazlık yargısı
9. Hafta Hüküm uyuşmazlığı, Uyuşmazlık Mahkemesi kararları, idari davalar
10. Hafta İptal davası, menfaat
11. Hafta İptal davası, tam yargı davası
12. Hafta İdari davaların açılması
13. Hafta Dönem tekrarı
14. Hafta Dönem tekrarı
15. Hafta İdari yargıda ilk inceleme, idari davaların yürütülmesi
16. Hafta Yürütmenin durdurulması, ıslah, tarafların kişiliği ve niteliğinde değişiklik, HMK ve VUK uygulamaları
17. Hafta Dosyaların incelenmesi ve karar, iç görev
18. Hafta Yetki, görevsizlik ve yetkisizlik, idari yargıda süreler
19. Hafta Sürelerin hesaplanması, idari başvurular ve sürelere etkisi
20. Hafta Sürelerin kesilmesi, tam yargı davasında süre
21. Hafta İdari yargıda özel durumlar
22. Hafta İdari yargıda özel durumlar
23. Hafta İvedi yargılama, çok ivedi yargılama, kararlara karşı başvuru yolları
24. Hafta Kanun yolları dışında diğer başvuru yolları, istinaf
25. Hafta Temyiz, olağanüstü kanun yolları
26. Hafta İdarenin yargı dışı denetimi
27. Hafta Dönem tekrarı
28. Hafta Dönem tekrarı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) %40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) %60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar İdari Yargı, Prof. Dr. Zehra Odyakmaz, Ümit Kaymak, İsmail Ercan, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık. 15. Baskı.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

3

 

 

 4

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

ÖÇ2

 

3

 

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

4

 

 

4

 

 5

  

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 4

 

 

 

 

 

 

5