HUK305


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Medeni Usul Hukuku (Yıllık) HUK305 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28x3 84 3 4

Ders Sorumluları Prof. Dr. Murat ATALI
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Medeni usul hukukunun konusunu oluşturan yargı çeşitlerinin, yargılama usullerinin ve bu yargılama faaliyetini yürüten genel ve özel mahkemeler ile Devlet yargısına istisna bir yol olan tahkim kurumunun işleyişini teorik ve pratik olarak uygulanmasını kavranmasını sağlamak.
Dersin İçeriği Medeni usul hukuku, adliye mahkemelerinin özel hukuk alanındaki bütün yargısal faaliyetlerini düzenleyen hukuk koludur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) -Medeni usul hukukuna ilişkin temel kavramların öğrenilmesi -Özel hukuktan kaynaklanan alacakların yargılama faaliyetinin işleyiş şeklini öğrenme -Yargılama süreci içerisindeki aksaklıklar ve bu aksaklıklara çözüm önerileri getirmeyi öğrenme -Çok yönlü eleştirel bir düşünce yapısının kazandırılması -Tahkim kurumunun işleyişinin öğrenilmesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Medeni usul hukukunun yargı çeşitleri içindeki yeri ve bölümleri, çekişmeli yargının mahiyeti ve önemi, medeni usul hukukunun kaynakları, mahkemelerde teşkilâtı
2. Hafta Mahkemelerde çalışan kişiler, hâkimin davaya bakmasının yasak olması ve reddi (hâkimin davaya bakmaktan memnuiyeti ve reddi), mahkemelerin çalışmasına ilişkin dış şartlar
3. Hafta Görev, yetki
4. Hafta Yargı yeri belirtilmesi, genel mahkemeler arasında iş bölümü, genel mahkeme – özel mahkeme ilişkisi hukuk mahkemesi – idare mahkemesi ilişkisi (yargı yolu)
5. Hafta Yargı yolu (görev) uyuşmazlığı, mahkemelere yardımcı organlar
6. Hafta Taraflar, davaya vekâlet
7. Hafta Dava şartları, dava çeşitleri
8. Hafta Dava açılması, davaya cevap
9. Hafta Replik ve düplik, tahkikat
10. Hafta İsticvap, ikrar, senet
11. Hafta Yemin, tanık, bilirkişi
12. Hafta Keşif, özel hüküm sebepleri, delil sözleşmesi
13. Hafta Tahkikatın bitmesi, sözlü yargılama ve hüküm verilmesi, hüküm, sözlü usulde dava açılması ve davaya cevap, sözlü usulde tahkikat ve hüküm
14. Hafta Exam
15. Hafta Hadise, bekletici sorun, dava arkadaşlığı
16. Hafta Davaların ayrılması ve birleştirilmesi, davaya müdahale, davanın ihbarı
17. Hafta Davadan feragat, davayı kabul, sulh
18. Hafta Müddeabihin temliki, karşılık dava, ıslah
19. Hafta Davanın duruşmaya gelmeyen tarafın yokluğunda görülmesi, dava dosyasının işlemden kaldırılması, teminat
20. Hafta İlk itirazlar, ihtiyati tedbirler, delillerin tespiti, genel olarak kanun yolları, temyiz
21. Hafta Karar düzeltme, içtihatların birleştirilmesi, şekli anlamda kesin hüküm, maddi anlamda kesin hüküm
22. Hafta Adli yardım, süreler, eski hale getirme, adli tatil, tebligat
23. Hafta Seri yargılama usulü, basit yargılama usulü, özel mahkemeler
24. Hafta Seri yargılama usulü, basit yargılama usulü, özel mahkemeler
25. Hafta Yabancı mahkeme kararlarının tenfizi ve tanınması, sorumluluk halleri, tazminat davası, tahkimin mahiyeti
26. Hafta Tahkim sözleşmesi, hakem sözleşmesi ve hakemler, tahkim usulü
27. Hafta Hakem kararlarına karşı kanun yolları, hakem kararlarının icrası
28. Hafta Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Görgün, Şanal; Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınevi, 2016.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

 

5

 

 

3

3

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

5

 

3

 

2

 

 

 

3

 

4

 

ÖÇ3

3

4

 

 

 

 

3

4

 

4

 

4

 

ÖÇ4

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

 

ÖÇ5

5

5

 

5

 

2

 

4

 

 

 

3