HUK331


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Hukuki Okuma ve Yazma III (İngilizce) HUK331 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
14x3 42 3 3

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Burcu TİBET
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Çağdaş Hukuku, İngilizce olarak okuyabilmek ve gerektiğinde sözlü olarak açıklayabilmek.
Dersin İçeriği Bu ders, öğrencilere uluslararası hukukta hukukçular tarafından en fazla kullanılan yazılı ve sözlü İngilizce’yi en geniş kapsamıyla öğretmeyi amaçlar. Ayrıca kullanımı en yaygın hukuki terimleri öğretmeyi amaçlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) : -İngilizce olarak Türk hukukunun temel kavram ve sözleşmelerini anlayıp değerlendirebilmek. -İngilizce resmi hukuk metinlerini okuyabilmek ve yorumlayabilmek -Temel hukuk disiplinlerinin kavramlarını İngilizce anlayabilmek ve çevirebilmek. -En az orta düzeyde İngilizce resmi bir hukuki metin çıkarabilmek -Hukuk sorunlarını resmi dilde anlayıp çözümleyebilmek.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Müzakere süreçlerinde temel Kavramlar
2. Hafta Müzakere sürecinin aşamaları
3. Hafta Müzakere sürecine Hazırlık
4. Hafta Müzakere Öncesi Stratejiler
5. Hafta Müzakerelerde BATNA tanımlaması
6. Hafta Müzakere Stilleri
7. Hafta Arasınav için Özet
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Müzakere Stilleri
10. Hafta Motivasyon Odaklı Müzakere Stilleri
11. Hafta Duygusal Zeka odaklı Müzakere Stilleri
12. Hafta Müzakerede güç kavramı
13. Hafta Müzakere sürecinde Beden Dili
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Thompson, L.L. (2019) The Mind and Heart of Negotiator Cellich, C. & Jain, S.C. (2019) Creative Solutions to Global Bussiness Negotiations
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

4

 5

ÖÇ2

  

 

 

 

 

 4

 4

 

 

 

 

 5

ÖÇ3

 4

 

 

 

 3

 

 

 

 

 4

 

 

 5

ÖÇ4

 

 

 4

 

 

 

 

 4

 

 

 

 

 5

ÖÇ5

 

 

 3

 

 

 

 

 4

 

 

 

5