HUK331


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Hukuki Okuma ve Yazma III (İngilizce) HUK331 Hukuk Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
14x3 42 3 3

Ders Sorumluları Av. Mustafa Bozacaadalı
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Çağdaş Hukuku, İngilizce olarak okuyabilmek ve gerektiğinde sözlü olarak açıklayabilmek.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) : -İngilizce olarak Türk hukukunun temel kavram ve sözleşmelerini anlayıp değerlendirebilmek. -İngilizce resmi hukuk metinlerini okuyabilmek ve yorumlayabilmek -Temel hukuk disiplinlerinin kavramlarını İngilizce anlayabilmek ve çevirebilmek. -En az orta düzeyde İngilizce resmi bir hukuki metin çıkarabilmek -Hukuk sorunlarını resmi dilde anlayıp çözümleyebilmek.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Genel Giriş
2. Hafta Ticaret Hukuku Şirketler
3. Hafta Ticaret Hukuku- Ticari Sözleşmeler
4. Hafta Ticaret Hukuku - Marka ve Patent
5. Hafta İdare Hukuku - Süreler
6. Hafta İdari Sözleşmeler
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Ceza Hukuku- Yolsuzluk ve Yağma
9. Hafta Ceza Hukuku - Ölüm Cezası ve Para Cezası
10. Hafta Rekabet Hukuku - İdari Yaptırım
11. Hafta Kira Sözleşmesi
12. Hafta Sözleşmeler Hukuku
13. Hafta Taşınmaz Satım Sözleşmesi
14. Hafta Genel Tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

4

 5

ÖÇ2

  

 

 

 

 

 4

 4

 

 

 

 

 5

ÖÇ3

 4

 

 

 

 3

 

 

 

 

 4

 

 

 5

ÖÇ4

 

 

 4

 

 

 

 

 4

 

 

 

 

 5

ÖÇ5

 

 

 3

 

 

 

 

 4

 

 

 

5