HUK209 (1)


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Genel Kamu Hukuku Devlet Teorisi (1) HUK 209 Hukuk Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
56 2 2

Ders Sorumluları Prof.Dr. Ahmet Bilgin
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Ders için ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Devlet kavramının; -tarihsel gelişiminin ve düşünsel kökenlerinin saptanması, -modern yapısının analizi -insan hakları kavramıyla ilişkisinin incelenmesi
Dersin İçeriği Bu ders, devlet olgusunu tarihsel gelişimi perspektifinde açıklayarak siyasal ve hukuksal analizini yapar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersi başarıyla tamamlayan bir öğrencinin; -hukuk ve siyaset arasında ilişki kurabilmesi, -devlet kavramının kökenini ve modern yapısını analiz edebilmesi, -devlet kuramı ve hak kavramı ile ilgili tartışmalar çerçevesinde düşünce üretebilmesi, -devlet olgusuna ilişkin güncel gelişmeleri değerlendirebilme - devlet kavramının gelişiminin ülkeler bazında karşılaştırması
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta -Giriş, sınıf programının açıklanması, kitap önerileri -Konunun önemi ve sınırları -Temel kavramlara kısaca değinme (hukuk ve siyaset, devlet, insan hakları)
2. Hafta Siyaset bilimi ve hukuk açısından devlet kavramı
3. Hafta -Siyasi iktidarın tanımı -Meşruiyet kavramı
4. Hafta Birinci kurucu kavram: Egemenlik -Machiavelli
5. Hafta -Birinci kurucu kavram: Egemenlik -J. Bodin
6. Hafta -İkinci kurucu kavram: Sosyal sözleşme -T. Hobbes
7. Hafta -İkinci kavram: Sosyal sözleşme -J. Locke, J. J. Rousseau
8. Hafta -Merkez kavram: Devlet -Totalitarizm ve liberalizm
9. Hafta -Merkez kavram: Devlet -Totalitarizm ve liberalizm
10. Hafta -Tarihsel ve sosyolojik açıdan modern devletin gelişimi -Feodal yönetim biçimi
11. Hafta -Tarihsel ve sosyolojik açıdan modern devletin gelişimi -Kentlerin ortaya çıkışı, mutlakiyet
12. Hafta -Tarihsel ve sosyolojik açıdan modern devletin gelişimi -19. yüzyıl: Hukuk devleti
13. Hafta 19. yüzyıl: Hukuk devleti
14. Hafta -Özet ve genel değerlendirme -Soru-cevap
15. Hafta -Hukuksal açıdan modern devletin incelenmesi
16. Hafta -Ulus-devlet
17. Hafta -Ulus-devlet
18. Hafta -Devletin unsurları
19. Hafta Hükümet sistemleri
20. Hafta -Federasyon ve konfederasyon
21. Hafta -Devletin sınırlandırılması -Cumhuriyet ve demokrasi
22. Hafta -Devletin sınırlandırılması -Hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı, anayasa yargısı
23. Hafta -Uluslararası ve Ulusalüstü siyasi örgütler
24. Hafta -Olağanüstü hal hukuku -İstisna hali kavramı
25. Hafta -Olağanüstü hal hukuku -İstisna hali kavramı
26. Hafta -Devlet olgusuna ilişkin güncel gelişmeler
27. Hafta -Devlet kavramı ve insan hakları ilişkisi
28. Hafta Özet ve genel değerlendirme -Soru-cevap
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Karl Doehring, Genel Devlet Kuramı, Cemal Bali Akal, Devlet Kuramı, Christopher Pierson, Modern Devlet Mehmed Akad, Genel Kamu Hukuku; Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş; Gianfranco Poggi, Modern Devletin Gelişimi.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

4

   

 

 4

 

 

 

 

 

 4

 

ÖÇ3

5

 

 4

 

 

4

 

 

 

 

 

 4

 

ÖÇ4

 5

 

 5

 4

4

4

 

 

 

 

 

 4

 

ÖÇ5

 

   

 5

4