HUK209


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Genel Kamu Hukuku Devlet Teorisi - I (Yıllık) HUK209 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28x2 56 2 2,5

Ders Sorumluları Dr.Öğr. Üyesi Serdar ÜNVER
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Ders için ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Devlet kavramının; -tarihsel gelişiminin ve düşünsel kökenlerinin saptanması, -modern yapısının analizi -insan hakları kavramıyla ilişkisinin incelenmesi
Dersin İçeriği Bu ders, devlet olgusunu tarihsel gelişimi perspektifinde açıklayarak siyasal ve hukuksal analizini yapar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersi başarıyla tamamlayan bir öğrencinin; -hukuk ve siyaset arasında ilişki kurabilmesi, -devlet kavramının kökenini ve modern yapısını analiz edebilmesi, -devlet kuramı ve hak kavramı ile ilgili tartışmalar çerçevesinde düşünce üretebilmesi, -devlet olgusuna ilişkin güncel gelişmeleri değerlendirebilme - devlet kavramının gelişiminin ülkeler bazında karşılaştırması
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Site Devletinin Özellikleri, Platon Öncesi Siyasal İktidar
2. Hafta Platon, Aristoteles, Helenistik Okullar
3. Hafta Roma İmparatorluk Dönemi ve Yüzyıla Etkileri
4. Hafta Ortaçağ’da Siyasal İktidar: Feodal Çağ
5. Hafta Sekülerleşmenin Temelleri, Aquinolu Thomas, Dante, Padovalı Marsilius, Ockham’lı William
6. Hafta Orta Çağ İslam Dünyasında Siyasal İktidar
7. Hafta Kamu Hukukunun Doğuşu: Metodolojik Dönüşüm
8. Hafta Monarşiler Dönemi
9. Hafta Modern Devletin Kurumsallaşması: Ulus devlet
10. Hafta John Locke, Montesquieu, Rousseau
11. Hafta 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi ve Liberal Devletin Temel Ögeleri
12. Hafta Sivil Toplum- Siyasal Toplum ayrımı
13. Hafta Alexis de Tocqueville ve ABD Anayasası
14. Hafta Genel değerlendirme ve genel tekrar
15. Hafta Hak kavramına giriş ve tarihsel gelişim
16. Hafta Sosyal Hakların Anayasallaştırılması ve Evrensel Bildiriler
17. Hafta Hak ve Özgürlüklerin Sınıflandırılması
18. Hafta Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması
19. Hafta Olağanüstü Hallerde Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması
20. Hafta Hak ve Özgürlüklerin Uluslararası Alanda Korunması
21. Hafta Ulusal Koruma
22. Hafta Adli Yargı ve İdari Yargı Tarafından Korunma
23. Hafta Anayasa Yargısı
24. Hafta Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
25. Hafta Kamuoyu Kavramı ve Sivil Topluma Etkisi
26. Hafta Baskı Grupları Kavramı
27. Hafta Türk Anayasalarında Genel Hatlarıyla “Hak” kavramı
28. Hafta Genel tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar M. Akad-B.Vural Dinçkol,N. Bulut, Genel Kamu Hukuku; Karl Doehring, Genel Devlet Kuramı,(Çev:Ahmet Mumcu); Martin Loughlin, Kamu Hukukunun Temelleri, (Çev: Çiğdem Sever- Kıvılcım Turanlı)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

4

   

 

 4

 

 

 

 

 

 4

 

ÖÇ3

5

 

 4

 

 

4

 

 

 

 

 

 4

 

ÖÇ4

 5

 

 5

 4

4

4

 

 

 

 

 

 4

 

ÖÇ5

 

   

 5

4