HUK238


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sosyolojiye Giriş (İngilizce) HUK 238 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
14x2 - - - - 50 78 2 2,5

Ders Sorumluları Asst. Prof. Dr. Muhittin Şahin
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, bir sosyal bilim olarak sosyolojiyi tanımlamaktır, fakat en önemlisi öğrencilere çok yönlü bir perspektifle etraflarında olup biteni analiz edebilme becerisini kazandırmaktır. Böylece öğrencilerin insan hakları bilincine ulaşmaları beklenmektedir.
Dersin İçeriği "Sosyolojiye Giriş" olarak adlandırılan bu derste tarihte sosyoloji, bireyin diğerleriyle etkileşimleri bağlamında konumu ve rolleri ve topluma ilişkin her şey tartışılaşacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Derse katılan ve başarılı olan öğrenciler şunları kazanacaktır: 1. Analitik düşünme yeteneklerini geliştirecektir. 2. Bireyin toplumda başkalarıyla etkileşimleri bağlamında konumları ve rollerinin farkında olacaktır. 3. Tüm kültürlerin birbirini etkilediğini ve insan haklarını korumaya çabaladığını bilecektir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş – Dersin amacı ve tanıtımı
2. Hafta Sosyolojik bakış açısı ve sosyolojik teoriye giriş
3. Hafta Klasik sosyoloji kuramları ve toplum
4. Hafta Kültür
5. Hafta Toplumsal gruplar, örgütler ve Ağ Toplumu
6. Hafta Mikro sosyoloji ve günlük yaşamın inşası
7. Hafta Ara-sınav
8. Hafta Sosyal tabakalaşma Küresel eşitsizlik ve yoksulluk
9. Hafta Sınıf, yoksulluk ve refah Irkçılık, etnisite ve göç
10. Hafta Toplumsal cinsiyet düzeni ve cinsellikler sosyolojisi
11. Hafta Engellik – Bakım ve hümanist toplum
12. Hafta Denetim, suç ve sapma sosyolojisi I
13. Hafta Denetim, suç ve sapma sosyolojisi II
14. Hafta Soru-Cevap, Dersin Kapanışı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Macionis, John J.; Plummer, Ken. (2008). Sociology: A Global Introduction. Pearson: Prentice Hall.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi