HUK438


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Seçimlik I: İnsancıl Hukuk (İngilizce) HUK438 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
14x2 28 2 3

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Serdar Ünver
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, uluslararası insancıl hukuka ve uygulanmasına kapsamlı bir genel bakış sağlamaktır.
Dersin İçeriği İnsancıl hukuk, şiddetin kısıtlamasına ve silahlı çatışmalara doğrudan karışmayan kişilerin korumasına ilişkin kuralları içerir. İnsancıl hukukun ana kaynakları dört Cenevre Sözleşmesi ve üç Ek Protokoldür. Bu ders hem uluslararası insancıl hukukun temel kavramlarını hem de uygulama araçlarını inceler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Uluslararası insancıl hukukun kapsamı ve potansiyeli hakkında genel bilgi sahibi olmak 2. İnsancıl hukukun barışı koruma ve hakları koruma potansiyelinin farkında olmak. 3. İnsancıl hukukun uygulanmasını gerektiren güncel konuların eleştirel analizini yapabilme becerisinin kazanılması. 4. Cenevre Sözleşmesi ve ek protokollerinin anlaşılması 5. İnsancıl hukukun tarihçesinin öğrenilmesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İnsancıl hukukun tanımı ve tarihsel gelişimi; insan hakları hukuku ile insancıl hukuk arasındaki fark
2. Hafta İnsancıl hukukun kapsamı; insancıl hukukun çağdaş yasal temeli
3. Hafta Jus ad bellum ve jus in bello arasındaki ilişki
4. Hafta Düşmanlıkların yürütülmesi: silahlı çatışma hukuku.
5. Hafta Silahlı çatışmalarda statüler
6. Hafta Yaralıların ve hastaların korunması
7. Hafta İşgal ve sivillerin korunması hukuku.
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Uluslararası insancıl hukukun uygulanması ve icrası.
10. Hafta Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ve Ulusal Kızılhaç ve Kızılay Derneklerinin Rolleri.
11. Hafta Uluslararası ceza hukukuna sorumluluk
12. Hafta Uluslararası Ceza Mahkemesi ve diğer uluslararası mahkemeler
13. Hafta Birleşmiş Milletler'in insancıl hukuktaki rolü.
14. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 70
Kısa Sınavlar (%) 30
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 70
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar International humanitarian law; Emily Crawford and Alison Pert, Cambridge University Press, 2015 Internatıonal Humanıtarıan Law, A Comprehensıve Introductıon; Nils Melzer, ICRC, 2016 International Humanitarian Law Answers to your questions; ICRC, 2015
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

  

ÖÇ2

4

   

 

 4

 

 

 

 

 

 4

 

ÖÇ3

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 4

 

ÖÇ4

 4

 

 

 

  

4

 

 

 

 4

 

 

ÖÇ5

 

4

  

 

 

 

 

 

 

 

 5