HUK423


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Kıymetli Evrak Hukuku (Yıllık) HUK423 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
28x2 56 2 2

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Özeroğlu
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Ticaret Hukukunun bir kısmını oluşturan, borç senetlerinden kıymetli evrak hukukunun, borçlar hukuku nosyonuna tamamlayıcı nitelikteki öğretimidir.
Dersin İçeriği Türk Ticaret Kanunu düzenlemesine göre, kıymetli evrak hukukunun kavram ve prensiplerinin, teorik ve uygulama yönünden öğretimidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenci; - Kıymetli Evrak hukukunun temel kavramlarını tanımlar - Keşideci-hamil-ciranta-muhatap arasındaki ilişkilerin temel özellik ve niteliklerini açıklar - Özellikle poliçe-bono-çek gibi kıymetli evrak türleri, devir şekilleri, tarafların sorumlulukları ve ödeme için ibraz gibi konularda bilgi birikimi edinir. - Kambiyo senetlerine ilişkin uyuşmazlıkları değerlendirebilir - Kıymetli evrak hukuku yargı kararlarını irdeler.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kıymetli Evrak Kavramı
2. Hafta Kıymetli evraka ilişkin teoriler
3. Hafta Kıymetli evrak borçlusunun hukuki durumu
4. Hafta Kıymetli Evrakın Tasnifi
5. Hafta Emre, Hamiline ve Nama yazılı senetler
6. Hafta Emre, Hamiline ve Nama yazılı senetler devam
7. Hafta Kıymetli evrakta tür değişikliği
8. Hafta Kıymetli Evrakın Zıyaı ve İptali
9. Hafta Kambiyo senetlerine ilişkin genel esaslar ve terminoloji
10. Hafta Poliçenin Hukuki Mahiyeti
11. Hafta Poliçenin Şekil Şartları
12. Hafta Poliçenin Cirosu
13. Hafta Poliçenin Cirosu devam
14. Hafta Sınav
15. Hafta Poliçede Ödeme
16. Hafta Poliçenin Kabulü ve müracaat hakkı
17. Hafta Bono, Hukuki Mahiyeti ve Şekil Şartları
18. Hafta Bono devam
19. Hafta Çek ve hukuki mahiyeti
20. Hafta Çekin şekil şartları
21. Hafta Çekin Ödenmesi
22. Hafta Çek türleri
23. Hafta Çekin karşılığının olmaması sebebiyle ödenmemesinin sonuçları
24. Hafta Umumi Mağazacılık
25. Hafta Makbuz Senedi ile Varant
26. Hafta Makbuz Senedi ile Varant devam
27. Hafta Sınav
28. Hafta Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Mertol Can, Kıymetli Evrak Hukuku 2015. Fırat Öztan, Kıymetli Evrak Hukuku 2016.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

4

 

5

 

 

4

 

 

 

4

 

 

ÖÇ2

5

4

5

4

 

 

4

 

4

 

 

 

 

ÖÇ3

4

 

4

4

 

 

 

4

 

 

5

 

 

ÖÇ4

 

4

 

 

 

 

3

5

 

 

4

5

 

ÖÇ5

4

 

4

5

 

 

 

4

4

 

 

5