HUK418


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Medeni ve Borçlar Hukuku (Uygulama) HUK418 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
14x2 28 0 2

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Mahir Ersin Germeç
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı, tüm Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku konularını kapsayan pratik çalışmalar ve mahkeme kararlarıyla konuları pekiştirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında, öğrencilerin geçmiş dönemlerde öğrendikleri özel hukuk bilgilerinin pratik çalışmalar ve mahkeme kararları yardımıyla uygulamaya yönelik olarak kullanılması amaçlanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Hukuki kavramları kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkartma ve uygulayabilme becerileri sağlamak 2. Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme yetenekleri geliştirmek 3. Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, mahkeme karar incelemeleri ve diğer mesleki ve akademik çalışmalar ile kolektif çalışma becerisinin kazanılmasını sağlamak. 4. Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak 5. Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini sağlamak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kişilerin ehliyetleri bakımından sınıflandırılması ve ilgili mahkeme kararları
2. Hafta Boşanma ve ilgili mahkeme kararları
3. Hafta Soybağı ve ilgili mahkeme kararları
4. Hafta Borçlanma işlemi, tasarruf işlemi ve ilgili mahkeme kararları
5. Hafta Borçların ifa edilmesi ve ilgili mahkeme kararları
6. Hafta Sebebe bağlılık ve ilgili mahkeme kararları
7. Hafta Kat Mülkiyeti ve ilgili mahkeme kararları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Temsil ve ilgili mahkeme kararları
10. Hafta Satım sözleşmesi ve ilgili mahkeme kararları
11. Hafta Kira sözleşmesi ve ilgili mahkeme kararları
12. Hafta Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ve ilgili mahkeme kararları
13. Hafta İpotek ve ilgili mahkeme kararları
14. Hafta Miras sebebiyle istihkak davası ve tenkis davası ve ilgili mahkeme kararları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Özgün pratik çalışmalar ve mahkeme kararları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

  

 4

 

 

 

 

 5

 

 

 3

ÖÇ3

  

 

 

 

 

 4

 

 

 4

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 4

 

 

 

 

 5

 

ÖÇ5

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 4