HUK 450


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Seçimlik II: Uluslararası Deniz Hukuku HUK 450 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
14x2 28 2 3

Ders Sorumluları Doç. Dr. Berat Lale Akkutay
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Uluslararası deniz hukukunun temel kavram ve prensiplerini öğretmek.
Dersin İçeriği Uluslararası deniz hukukunun temel kavram, kural ve müesseseleri ele alınmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan öğrenciler; 1) İç sular, karasuları, münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığında kıyı devletlerinin ve üçüncü devletlerin hak ve yetkilerini, açık deniz alanlarına hakim olan kurallarını anlama 2) Uluslararası deniz yatağı rejimini anlama 3) BM Deniz Hukuku Sözleşmesi ile yaratılan uyuşmazlıkların çözümü mekanizmasını anlama 4) Genel olarak 1958 Cenevre ve 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesini yorumlama yeteneğini kazanma. 5) Türkiye'nin Ege Deniz alanlarındaki karasuları ve kıta sahanlığı sorunlarını tespit etme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Uluslararası Deniz Hukukunun Tarihsel Gelişimi
2. Hafta Uluslararası Deniz Hukukunun Kaynakları
3. Hafta Uluslararası Deniz Hukukunun Kişileri ve Nesneleri
4. Hafta Esas Hatlar
5. Hafta İçsular
6. Hafta Karasuları: Hukuki Rejim
7. Hafta Karasuları: Yetki ve Zararsız Geçiş
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Boğazlar
10. Hafta Bitişik Bölge
11. Hafta Kıta Sahanlığı
12. Hafta Münhasır Ekonomik Bölge
13. Hafta Açık Denizler: Hukuki Rejim
14. Hafta Açık Denizler: Yetki
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Nejat DOĞAN; Erem DENK, Public International Law II, T.C. Anadolu University Publication No: 3981 Open Education Faculty Publication No: 2764, 2020. https://ets.anadolu.edu.tr/storage/nfs/ULI455U/ebook/ULI455U-20V1S1-8-0-1-SV1-ebook.pdf
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Matrisi

 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ 12

PQ 13

 

O1

5

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2

4

 

 

5

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

O3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

O4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

O5

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4