HUK 336


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Çocuk Hukuku (İngilizce) HUK 336 Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
2 - - 2 2 2

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Özcan GÜVEN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Çocuk kavramı ve çocuk hukuku konusunda farkındalık yaratmak ve Türkiye Dünya sisteminde çocuk dostu adalet ilkelerini gelişmesini sağlamak
Dersin İçeriği İçerik üzerinden ders tanımı: Ders kapsamında çocuk adalet sisteminin temel kaynağı olan birleşmiş milletler çocuk hakları sözleşmesi ile bu sözleşmenin iç hukuktaki yansıması olan çocuk koruma kanunu uygulaması hakkında bilgi verilmektedir. Ülkemizde uygulanan çocuk koruma sisteminin gelişimi incelenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Çocuk hakkı uygulamaları konusunda farkındalık kazanarak bilgileri kullanabilme 2- Çocuk haklarının hayata geçirilmesini içselleştirme ve benimseme 3- Çocuk yargılaması hakkında bilgileri sebep-sonuç ilişkisi kurarak irdeleyebilmek 4- Uluslararası anlamda çocuk adalet sistemine ilişkin sorunları değerlendirebilme 5- Çocuk adalet sistemi içerisinde mesleki olarak görev alabilme yetisini kazanmak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Çoçuk Kavramı
2. Hafta Çoçuk hakları sözleşmesi ve içeriği
3. Hafta Çoçuk hakları bakımından Türkiye uygulamasına giriş
4. Hafta Çoçuk hakları bakımından Türkiye uygulaması devam
5. Hafta Çocuğun korunması ve desteklenmesi
6. Hafta Çocuk mahkemeleri sistemi
7. Hafta Çocuk yargılamasında adli görüşme odaları
8. Hafta Çocuk adalet sistemi
9. Hafta Çocuk dostu adalet ilkeleri
10. Hafta Türkiye çocuk hakları raporu değerlendirmesi
11. Hafta Dünyada ve Türkiye’de çocuk adalet sistemine farklı yaklaşımlar
12. Hafta Belirtilen konuların tekrarı
13. Hafta Belirtilen konuların tekrarı
14. Hafta Belirtilen konuların tekrarı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Konuyla ilgili yazılmış İngilizce makaleler, çocuk adalet sistemine ilişkin Birleşmiş Milletlerin Türkiye hakkında hazırlamış olduğu raporlar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 5

4

 5

4

 3

  

 

 3

 3

 

 4

 5

ÖÇ2

5

3

4

5

 

5

 

3

 4

 3

 5

 5

ÖÇ3

4

 

4

 

5

 

3

 

 5

 

 5

ÖÇ4

 4

5

 3

 

 

 

  

4

 3

5

 5

ÖÇ5

3

  

 

 

 

  

3

 5

3

 4