HUK435


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Anayasa Yargısı ve İnsan Hakları Hukuku (Yıllık) HUK435 Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
2*28 2*28 2 2

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerine, insan hakları teorisini ve insan haklarının korunmasının hukukî yollarını öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği insan haklarının tarihsel gelişimi, insan hakları teorileri, insan haklarının sınıflandırılması, insan haklarının sınırlandırılması, insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde korunması (özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sistemi), çeşitli insan hakları.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- İnsan hakları kavramını ilişkide olduğu kamu özgürlükleri, hak, özgürlük, eşitlik vb. kavramlarla karşılaştırmalı olarak öğreneceklerdir 2- Çağdaş demokratik toplumların ve bireyin başlıca kazanımları olan sivil ve siyasi haklar, sosyal haklar, grup hakları, ekonomik haklar, dayanışma hakları gibi hakları, ait oldukları kategorilerde tanıyacak ve bu hak tiplerinin bir insan hakkı olarak yerleri, önemleri ve işlevlerini kavrayacaklardır. 3- İnsan haklarının uluslararası alanda kabul edilmiş sözleşmelerde nasıl ve ne içerikte yer aldığı ve korunduğu, koruma mekanizmalarının işleyişi konularında bilgi sahibi olacaklardır 4- İnsan haklarının uygulamada korunur ve kullanılabilir olmasında ulusal hukuk ve yargı yerlerinin görev ve sorumluluğu, ulusal ve uluslararası hukukun haklar konusundaki görev ve sorumluluk paylaşımını öğrenmiş olacaklardır. 5- Bireysel başvuru koşulları (kabul edilebilirlik ve esas yönünden inceleme şartları) konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisi: Bilgi Kaynakları, Yaklaşım Biçimleri, Tanımı ve Diğer Hukuk Dallarıyla ilişkisi
2. Hafta İnsan Hakları Hukukunun Temel Kavramları: Özgürlük, hak, İnsan hakları…
3. Hafta İnsan Hakları Hukukunun Kaynakları
4. Hafta İnsan Haklarının Tarihsel ve Düşünsel Gelişimi
5. Hafta İnsan Hak ve Hürriyetlerinin Tasnifi
6. Hafta Hak ve Hürriyetlerin Pozitif Hukuk tarafından Tanınması
7. Hafta Hak ve Hürriyetlerin Özneleri ve Yükümlüleri
8. Hafta Hak ve Hürriyetlerin Düzenlenmesinde Sistemler
9. Hafta Hak ve Hürriyetlerin Sınırları I : Sınırlamaya ilişkin teoriler
10. Hafta Hak ve Hürriyetlerin Sınırları II : Sınırlamada anayasal ilkeler
11. Hafta Hak ve Hürriyetlerin Sınırları III : Sınırlamada anayasal ilkeler ( Ölçülülük )
12. Hafta Olağanüstü Hal Rejiminde Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması
13. Hafta Hak ve Hürriyetlerin Çatışması
14. Hafta Ara Sınav
15. Hafta Türk İnsan Hakları Hukuku Dogmatiği ( Genel Kısım)
16. Hafta 1982 Anayasasına Göre Hak ve Hürriyetlerin Tasnifi
17. Hafta 1982 Anayasasının Hak ve Hürriyetler Konusundaki Temel Yaklaşımı
18. Hafta Türk Hukukunda Hak ve Hürriyetlerin Özneleri ve Yükümlüleri
19. Hafta Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılma Yasağı
20. Hafta Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması
21. Hafta 1982 Anayasasına göre Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması
22. Hafta Olağanüstü Yönetim Usullerinde Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması
23. Hafta Hak ve Hürriyetlerin Korunması- Ulusal Mekanizmalar
24. Hafta Hak ve Hürriyetlerin Korunması- Bireysel Başvuru
25. Hafta Türk İnsan Hakları Hukuku Dogmatiğinin Özel kısmı ( Anayasada düzenlenen temel hak ve hürriyetler)
26. Hafta Uluslararası İnsan hakları Hukuku
27. Hafta Avrupa İnsan Hakları Hukuku
28. Hafta Yıl sonu/ Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukuku, Ekin, Temmuz 2017 Prof.Dr. Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Orion, Eylül 2016 İonna Kuçuradi, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara 2007 Fazıl Sağlam, Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, S.B.F. İnsan Hakları Merkezi Yayınları, Ankara 1982 Volker Epping, Grundrechte, Springer, 2017 Google Classroom üzerinden paylaşılacak olan makale,video vb.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 5

 

 

 5

 

 5

 5

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 5

 

 5

 

 

 

 

 5

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 5

 

 5

 

 5

 

 5

 

 

 

ÖÇ4

 5

 

 5

 

 

 5

 

 

 

 5

 

 

 

ÖÇ5

 5

 

 5

 

 

 

 

 5