HUK441


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Seçimlik I: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku (İngilizce) HUK441 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
14x2 - - - - - 28 2 3

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Avrupa İnsan Hakları Hukuku sisteminin ve işleyişinin Türk sistemi ile karşılaştırılarak içselleştirilmesi ve insan haklarının ulusalüstü karakterini eleştirel olarak uygulayabilmek.
Dersin İçeriği Avrupa İnsan Hakları Mekanizmasının oluşumu ve işleyişini Türkiye ile ilişkileri de kapsanarak incelenmesi ve yorumlanması
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Avrupa insan hakları mekanizmasının Türk anayasal sistemi ile ilişkisini içselleştirmek 2. İnsan hakları hukukunun hukuk devleti ve çoğulcu demokrasi ile bağını değerlendirebilmek 3. İnsan hakları yorumunda ulusalüstü hukukun varlığını görebilmek ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde dava açabilecek bilgiye kavuşmak 4. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesindeki hakları anlamak ve yorumlayabilmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi- Tarihsel arka plan
2. Hafta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi- Oluşumu-Yetkileri
3. Hafta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi- İçerik- Protokoller
4. Hafta Avrupa İnsan Hakları Mekanizması- İşleyiş- şema- yaptırım
5. Hafta AİHM İçtüzüğü
6. Hafta Mahkemeye Başvuru Yapma
7. Hafta Kabuledilebilirlik Koşulları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Mahkeme kararlarının uygulanması- takibi
10. Hafta AİHM kararları ve Türkiye ilişkisi
11. Hafta AİHM Karar İncelemesi I
12. Hafta AİHM Karar İncelemesi II
13. Hafta AİHM Karar İncelemesi III
14. Hafta AİHM Karar İncelemesi IV
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Martyn Bond, An introduction to the European Convention on Human Rights, CoE Publishing, 2018 2.Donna Gomien, Short guide to the European Convention on Human Rights (3rd edition), CoE Publishing, 2005 3. Harris-O'Boyle-Bates-Bucley, Law of The European Convention of Human Rights, Oxford University Press, 2014 4. Tom Campbell, Rights:A Critical Introduction, Routledge, 2006 4. Classroom üzerinden paylaşılacak olan video,makale vb. kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

3

3

3

 

 

5

 

3

1

 

3

4

 

ÖÇ3

 

3

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

4

 

 

5

4

3

 

 

 

3

 

2

ÖÇ5

 

 

 

 

5

4

 

 

 

 

3