ULT313


Course Title Course Code Program Level
THE EUROPEAN UNION AND TURKEY ECONOMIC RELATIONS ULT313 International Trade and Finance B.A. / B.Sc.

Course Term
(Course Semester)
Teaching and Learning Methods
Credits
Theory Practice Lab Projects/Field Work Seminars/Workshops Other Total Credits ECTS Credits
05
(Fall)
42 84 126 3 5

Teaching Staff
Language of Instruction Türkçe (Turkish)
Type Of Course Compulsory
Prerequisites
Recommended Optional Programme Component
Course Objectives
Course Content
Learning Outcomes (LO) 1-through research and analysis to become the owner of understanding of the relations with the European Union and Turkey. 2-To have information about Turkey's relations with the EU. 3-Turkey's history and background of relations with the EU is learned. 4-Turkey and EU relations today explained the reasons for the understandable and development.
Mode of Delivery Face to face
Course Outline
Week Topics
1. Week ECONOMIC IN A HISTORICAL PERSPECTIVE INTEGRATION TYPES OF INTEGRATION
2. Week The Emergence and Importance of Economic Integrations in History
3. Week Types of Economic Integration
4. Week CUSTOMS UNIONS AND ECONOMIC EFFECTS
5. Week Customs Union Practice in the EU
6. Week Economic Effects of the Customs Union
7. Week Customs Union Practice in the EU
8. Week midterm
9. Week Economic Effects of the Customs Union
10. Week Establishment and Development of the EU
11. Week Organizational Structure of the EU
12. Week Full Economic Integration Policies Towards Joint EU-Turkey relations and the development Cruising
13. Week Turkey's Customs Union Membership and Economic Results
14. Week Economic Place of the EU in the Three Pole Global World
Assessment
  Percentage(%)
Mid-term (%) 40
Quizes (%)
Homeworks/Term papers (%)
Practice (%)
Labs (%)
Projects/Field Work (%)
Seminars/Workshops (%)
Final (%) 60
Other (%)
Total(%) 100
Course Book (s) and/or References 1- AB Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği (2000), Avrupa Birliği-Türkiye Gümrük Birliği, Ankara. 2- ALTINTAŞ, M., Uluslararası Ekonomik Birleşmeler Kuramı ve Uygulamaları, Ankara,1988. 3- ELMAS, G. (1998) Gümrük Birliği Üyeliğinin Türkiye'de Yaratacağı Fiyat Hareketleri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, ss.6-55. 4- ELMAS, G. (2001), Küreselleşme Sürecinde Bölgesel Dengesizlikler: AB ve Türkiye, Nobel Kitapevi, Ankara. 5- Elmas Arslan, Gülen (2015), "Why is the Eurozone in Crisis", Advances in Economics and Busines, Vol:3, No:7, pp.272-278. DOI:10.13189/aeb.2015.030703 http://www.hrpub.org 6- Elmas Arslan, Gülen (2006), “AB ve Türkiye’de Bölgesel Politikalar”, Bölgesel Kalkınma: Politikalar ve Yeni Dinamikler, Derleyen: F.Aylan Arı, Derin Yayınevi, (ISBN:975-6463-70-8), İstanbul, ss.149-175. 7- Elmas, Gülen (1996), “Türkiye Özelinde Gümrük Birliğinin Dinamik ve Statik Etkileri”, Gümrük Birliği Sürecinde Çimento ve Seramik Sektörleri, Ed: Ö.T.Durusoy, Çimse-İş Yayını, No:3, Bölüm Aralığı:75-87, Ankara. 8- Elmas Arslan, Gülen (2013), "Euro Uygulaması Neden Krizde?" ASOMEDYA / BÜYÜTEÇ, Ankara Sanayi Odası Yayın Organı, Ocak/Şubat 2013 Sayısı, ss.:53-62. 9- Elmas, G., & Baki Demirel (2012), “Euro Bölgesinde Borç Krizi Sorunu ve Çözüm Önerileri”, Ekonomik Yaklaşım, Özel Sayı, Cilt:23, ss.107-133. 10- Elmas, G. (1995), "Gümrük Birliği İle Türkiye," Ekonomik Yaklaşım (ISSN 1300-1868), Cilt:6, Sayı:16, Bahar 95, ss.5-15. 11- GÖKDERE, A.(1991), Avrupa Birliği ve Türkiye ile İlişkileri, , ATAUM, Yno:2, Ankara. 12- SEYİDOĞLU, H. (Son Baskısı), Uluslararası İktisat, Güzem Yay., İstanbul. 13- AB Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği, Avrupa Birliği’nin Kurumları, ve Tek Pazar kitapları, Ankara. 14- AB ve Türkiye Ekonomik ilişkileri ile ilgili tüm yayınlar. 15- Ders notları ve slaytlar.
Work Placement(s)
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO)
 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ12

PQ13

LO1

5

  

4

3

   

5

  

2

5

LO2

5

  

4

3

   

5

  

2

5

LO3

5

  

4

3

   

5

  

2

5

LO4

5

  

4

3

   

5

  

2

5

* Degree of Contribution: 1 Very Low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High