HUK449


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Seçimlik I : Uluslararası Bankacılık Hukuku (İngilizce) HUK449 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
14x2 - 28 2 3

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Lamiha Öztürk
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, Uluslararası Bankacılık hukuku ve uluslararası bankacılık piyasasını içeren ekonomik ve yasal ilişkileri incelemektedir. Uluslararası bankacılık hukukunun temel ilkelerinin ve uluslararası para ve finans sisteminin işleyişinin açıklanması, uluslararası düzenlemelerin hukuki ve ekonomik yönlerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, yasal düzenlemeler, sermaye hareketlerin sınırları ve farklı ülkelerde uygulanan kambiyo rejimlerin anlaşılması bu dersin ana hedefleridir.
Dersin İçeriği Uluslararası Bankacılık hukukuna ilişkin temel kavramlar, ticaret hukukundan farklılıkları, Bankacılık faaliyetlerinin ve düzenlemelerinin tartışılması, sermaye ve para piyasaların işleyiş şekli, banka türleri, bankalararası piyasa, Basel anlaşmaları ve bankacılık sektörün riskleri vd. konulara yer verilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Uluslararası Bankacılık Hukukunun taraflarını açıklar. Uluslararası Bankacılık Hukukunun ve uluslararası para sisteminin temel kavramlarını tanımlar. 2. Para piyasasının işleyişi ve döviz piyasasının yapısı hakkında bilgi sahibidir. Bankacılık faaliyet konularını açıklar. Basel komitesinin yapısı, prosedürler, tüzüğü ve karar mekanizması hakkında bilgi sahibidir. 3. Bankacılık sektöründe karşılaşılan riskler ve Offshore Bankacılık hakkında bilgi sahibidir ve işleyişini açıklar. 4. Sermaye yeterlilik oranı ve arbitraj işlemleri hakkında bilgi sahibidir. 5. Uluslararası Bankacılık Hukuku çerçevesinde görülen davalara ilişkin sorunları tartışır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, tanımlar, temel kavramlar
2. Hafta MFC: Monetary and Financial Code, Uluslararası Bankacılık hukukun konusu, yasal çerçeve
3. Hafta Bankacılık Faaliyet konuları
4. Hafta Banka Türleri
5. Hafta Interbank Lending Market: Bankalararası Kredi Piyasası
6. Hafta Döviz Piyasasının Yapısı ve İşleyişi
7. Hafta Ulusararası Para sistemi
8. Hafta Vize haftası
9. Hafta Arbitraj ve Offshore Bankacılık
10. Hafta Basel Komitesi, Basel I,II,III
11. Hafta Kambiyo rejimleri
12. Hafta Sermaye yeterlilik oranı
13. Hafta Bankacılık sistemindeki riskler
14. Hafta Genel Tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%) 40
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Öğretim üyesi ders notları. International Banking Law (American Casebook Series) 1st Edition, by V. Comizio (ISBN-13: 978-1634597616, ISBN-10: 1634597613) Law of Banking and Financial Institutions Statutory Supplement 2011 8.7.2011 Edition, by Richard Scott Carnell. The Law and Practice of International Banking 2nd Edition, by Charles Proctor The creation of a common European bond market, march 2010, A Selection of ELEC Publication. Mattias Herdegen, Principles of International Economic Law, Second Edition, Oxford University Press, London, 2016. Christoph Herman, Corinna Dornacker, International and European Monetary Law, SpringerBriefs in Law, 2017.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 5

4

 5

4

 3

4

5

 5

 3

 3

 

 5

 5

ÖÇ2

5

3

4

3

 

5

 

3

 3

 3

 5

 5

ÖÇ3

4

3

4

4

5

 4

3

 

 3

 

 5

ÖÇ4

 4

3

 3

 3

 

 

5

5

4

 3

5

 5

ÖÇ5

3

  

 4

 4

 5

4

 

3

 5

3

 4