TUR1101 (Türkçe P.)


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Türk Dili (Yıllık) TUR1101 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28x2 56 4 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste, öğrencilere Türk Dilinin özellikleriyle kuralları ve temel dilbilgisi vererek, okuduğunu anlama, yazma ve konuşma becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği Bu ders, Türk Dili bilincinin geliştirilmesi; dil-düşünce ilişkisinin öneminin vurgulanması ve bilimsel ve teknolojik alanda üretken, yaratıcı olunması için dil-düşünce ilişkisinin geliştirilmesi konularından oluşur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin Türk Dili ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Dilin tanımını yapabilme, 2- Dünya dilleri hakkında fikir edinebilme, 3- Okuma, anlama, sözlü ve yazılı anlatma, kendini ifade edebilme, 4- İşletme alanıyla ilgili belgeler hazırlayabilme, 5- Sözlü veya yazılı olarak sunum yapabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma/Türk Dili dersinin içeriği ve amaçları
2. Hafta Sözlü Anlatım Türleri (Açıkoturum, Sempozyum, Forum, Panel, Münazara, Söyleşi vb.)
3. Hafta Anlatım Bozuklukları
4. Hafta Eleştirel Düşünme
5. Hafta Yazılı Anlatım Türleri-İşlevsel Türler-1: Dilekçe
6. Hafta Yazılı Anlatım Türleri-İşlevsel Türler-2: Tutanak
7. Hafta Yazılı Anlatım Türleri-İşlevsel Türler-3: Niyet Mektubu
8. Hafta Yazılı Anlatım Türleri-İşlevsel Türler-4: Özgeçmiş
9. Hafta Anlatımda Biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları/ Anlatımda bakış açısı
10. Hafta Yazılı Anlatım Türleri-Öğretici ve Bilgilendirici Türler: Rapor ve Araştırma Raporu
11. Hafta Yazılı Anlatım Türleri-Öğretici ve Bilgilendirici Türler: Makale ve Köşe Yazısı
12. Hafta Yazılı Anlatım Türleri-Öğretici ve Bilgilendirici Türler: Deneme
13. Hafta Metin/Kompozisyon Oluşturma
14. Hafta Anlatım bozuklukları, söyleyiş bozuklukları
15. Hafta Yanlış anlamda kullanma Amaca uygun sözcük kullanma Sözcüğü cümlede uygun yerde kullanma Resmi Yazışmalar ve Yazışma Teknikleri
16. Hafta Sözlü anlatım türlerinden toplu anlatım türleri.
17. Hafta Panel, sempozyum, forum (uygulamalı olarak)
18. Hafta Açıkoturum, söyleşi, görüşme (mülakat) (uygulamalı olarak)
19. Hafta Tartışma, münazara
20. Hafta Yazılı anlatım türleri
21. Hafta Resmi yazışmalar ve yazışma teknikleri
22. Hafta Dilekçe, özgeçmiş, başvuru yazısı
23. Hafta Rapor ve rapor yazma teknikleri; Rapor türleri (İnceleme, denetleme, araştırma raporu)
24. Hafta Makale-deneme-köşe yazısı
25. Hafta Eleştiri-bilimsel makale
26. Hafta Çeşitli ortamlarda dilin kullanımı uygulamaları
27. Hafta Genel Tekrar
28. Hafta Sınavlar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 70
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar ADALI, Oya (2003). Anlamak ve Anlatmak. İstanbul: Pan Yayıncılık AKSAN, Doğan (2000). Her Yönüyle Dil- Ana Çizgileriyle Dil Bilim. Ankara: TDK Yayınları AKSAN, Doğan (1998). Türkçenin Gücü. Ankara: Bilgi Yayınevi. BANGUOĞLU, Tahsin (2015). Türkçenin Grameri. Ankara: TDK Yayınları. CAN, Kaya (1999-2001). Üniversite ve Yüksekokullar İçin Türk Dili. İstanbul: Kıral Matbaası. ÇOTUKSÖKEN, Yusuf (2001). Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili I, II. İstanbul: Papatya Yayıncılık. DEMİR, Nurettin; YILMAZ, Emine (2009). Türk Dili: Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. ERGİN, Muharrem (2009). Üniversiteler İçin Türk Dili. İstanbul: Bayrak Basım Yayın Dağıtım. GÜNAY, Doğan (2003): Metin Bilgisi. İstanbul: Multılıngual Yayınları. GÜNAY, Doğan (2004). Dil ve İletişim. İstanbul: Multılıngual Yayınları. KAVCAR, Cahit vd. (2009): Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık. ÖZDEMİR, Emin (2007): Yazınsal Türler. İstanbul: Bilgi Yayınevi. ÖZDEMİR, Emin (2010). Anlatım Sanatı/Kompozisyon. İstanbul: Remzi Kitabevi. UÇAR, İlhan (2007). İletişim Beden Dili ve Sunum Teknikleri. Ankara: Cantekin Matbaacılık YAKICI, Ali vd. (2005). Türkçe-2 Sözlü Anlatım. Ankara: Bilge Yayınları. VURAL, Birol (2006). Doğru ve Güzel Konuşma/Uygulama ve Örneklerle. İstanbul: Hayat Yayıncılık. Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu. www.tdk.gov.tr/
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

4

 

5

 

4

4

 

 

 

4

 

 

ÖÇ2

5

4

 

4

 

 

4

 

4

 

 

 

 

ÖÇ3

4

 

4

4

 

 

 

4

 

 

5

 

 

ÖÇ4

 

4

 

 

 

 

3

5

 

 

4

5

 

ÖÇ5

4

 

4

5

 

 

 

4

4

 

 

5