HUK1109 (Türkçe P.)


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Hukuk Metadolojisi (Yıllık) HUK1109 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28x2 56 4 6

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Serdar Ünver
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı hukuk alanında kullanılabilecek muhakeme yöntemlerinin, hatalı akıl yürütme örneklerinin gösterilmesi; hukuk öğrencilerinin gerekçelendirme için ihtiyaç duyduğu temel bilgilerin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği Bilgi türleri, akıl yürütme, norm teorisi, yorum yöntemleri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerini tanır 2. Hukuki savlarını gerekçelendirebilir. 4. Yargı kararlarını metodolojik açıdan değerlendirebilir 5. Hukuk normunun niteliklerini kavrar
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, dersin tanıtımı.
2. Hafta Bilginin olanaklılığı, Aydınlanma düşüncesinin bilgi anlayışımıza etkileri
3. Hafta Bilgi türleri
4. Hafta Doğruluk, formel doğruluk, içeriksel doğruluk.
5. Hafta Akıl yürütme
6. Hafta Tümevarım yönteminin hukuki gerekçelendirmede kullanılması
7. Hafta Tümdengelim yönteminin hukuki gerekçelendirmede kullanılması
8. Hafta Akıl yürütme hataları
9. Hafta Akıl yürütme hataları içeren farazi yargı kararı örneklerinin incelenmesi
10. Hafta Rapor yazma çalışması
11. Hafta Normun tanımlanması, hukuk normunun özellikleri
12. Hafta Hukuk normunun dilsel-içeriksel değerlendirilmesi
13. Hafta Hukuk- dil ilişkisi
14. Hafta Kavram hukukçuluğu
15. Hafta Menfaatler içtihadı
16. Hafta Teknik hukuk okulu
17. Hafta Materyal mantık yaklaşımları
18. Hafta Hukuki realizm
19. Hafta Gerekçeli hüküm yazma çalışması
20. Hafta Mantığın hukukta kullanımı, hakikat, gerçeklik ve doğruluk
21. Hafta Hukuk normunun mantıksal analizi, kıyas türleri
22. Hafta Normlar hiyerarşisi
23. Hafta Norm türleri: olumlu normlar
24. Hafta Norm türleri: izin veren ve yoksun bırakan normlar
25. Hafta Norm türleri: yetki veren ve yoksun bırakan normlar; sınırlandırıcı normlar
26. Hafta Bağlantıları yönünden normların incelenmesi
27. Hafta Pozitif hukukun içeriğinin saptanması
28. Hafta Yüksek mahkeme kararlarının incelenmesi .
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 70
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

3

3

3

 

 

5

 

3

1

 

3

4

 

ÖÇ3

 

3

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

4

 

 

5

4

3

 

 

 

3

 

2

ÖÇ5

 

 

 

 

5

4

 

 

 

 

3